Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

logo PRACOWNIA, pod nazwą Pracownia Edytorska "Calamus", rozpoczęła działalność 17 września 1996 roku. Przedmiotem jej działalności było pierwotnie tłumaczenie tekstów z języków obcych, opracowania redakcyjne, skład komputerowy, przepisywaniekorekta komputerowa tekstów.

logo PRACOWNIA z dniem 25 stycznia 2002 roku ograniczyła swoją działalność do redagowania oraz  korekty książek, a 17 lipca 2009 roku rozszerzyła ją na pozostałą działalność wydawniczą, w tym wydawanie książek.

logo PRACOWNIA w 2006 roku uczestniczyła w badaniu ilościowym poświęconym zjawisku telepracy, przeprowadzonym przez PBS Sp. z o.o. w ramach projektu Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

logo PRACOWNIA w czasie swej działalności współpracowała z kilkoma wydawnictwami, a mianowicie z Wydawnictwem Księży Werbistów „Verbinum”, Oficyną Wydawniczą „Vocatio”, Instytutem Wydawniczym „Pax”.

logo PRACOWNIA w latach 2000–2007, niezależnie od zwykłej swej działalności, realizowała w Wydawnictwie Księży Werbistów „Verbinum” zadania redaktora naczelnego, a także prowadziła serie wydawnicze:
Dialog międzyreligijny, Jak modlą się..., Leksykon, Mały słownik, Seria religioznawcza ABC.

logo PRACOWNIA zakończyła działalność jako firma Pracownia Edytorska "Calamus" w 2020, natomiast nadal będzie prowadzona jej dotychczasowa strona pod nazwą Pracownia "Calamus", chociaż o odmiennym charakterze i zasadach funkcjonowania.


Na początek strony