Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Seria wydawnicza Mały słownik publikowana przez "Verbinum"

Założenia

Serii Mały słownik przyświecała idea dostarczenia szerokiemu gronu czytelników zwięzłej i rzetelnej informacji z zakresu różnych dziedzin wiedzy.

Seria Mały słownik miała sprostać współczesnej potrzebie uzyskiwania szybkiej (encyklopedycznej) odpowiedzi na aktualne pytania. Popularność, jaką cieszyła się seria Mały słownik, o czym mogą świadczyć wznowienia niektórych tomików, zdawała się potwierdzać słuszność założeń tego wydawniczego przedsięwzięcia.

Seria Mały słownik obejmowała prace zarówno autorów zagranicznych (przekłady), jak i polskich (oryginalne opracowania).


Tomiki

Przegląd okładek serii wydawniczej Mały słownik

Cesar Vidal Manzanares, Prekursorzy Nowej Ery. Mały słownik, przekład: Ewa Burska, 1994.

Friedrich Thiele, Święta religijne żydów, chrześcijan i muzułmanów. Daty i objaśnienia, 1995.

Monika i Udo Tworuschka, Islam. Mały słownik, przekład: Józef Marzęcki, 1995, wyd. 2 - 2005.

Volkmar Fritz, Archeologia biblijna. Mały słownik, przekład: Halina Stachowska, konsultacja naukowa i przedmowa: ks. Waldemar Chrostowski, 1995, wyd. 2 - 2005.

Cesar Vidal Manzanares, Pisarze wczesnochrześcijańscy I-VII w. Mały słownik, przekład: Ewa Burska, konsultacja naukowa i przedmowa: ks. prof. Emil Stanula, 1996, wyd. 2 - 2001.

ABC chrześcijanina, przekład i opracowanie zbiorowe pod redakcją Sylwestra Zalewskiego, 1996, wyd. 2 - 1999, wyd. 3 - 2006.

Marek M. Dziekan, Symbolika arabsko-muzułmańska. Mały słownik, 1997.

Reinhard Kirste, Herbert Schultze, Udo Tworuschka, Święta wielkich religii. Kalendarz międzyreligijny. Przegląd synoptyczny, przełożyli i bibliografią polską opatrzyli Marek M. Dziekan, Marek Mejor, Paweł Pachciarek, 1998.

Tadeusz Doktór, Nowe ruchy religijne i parareligijne w Polsce. Mały słownik, 1999.

Barbara Ogrodowska, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce. Mały słownik, 2000, wyd. 2 - 2001.

Maria Libiszowska-Żółtkowska, Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce. Mały słownik, 2001.

Elżbieta Smykowska, Ikona. Mały słownik, 2002.

Michael Klöcker, Monika Tworuschka i Udo Tworuschka, Etyka wielkich religii. Mały słownik, przekład: Marek M. Dziekan, Marek Mejor, Paweł Pachciarek, 2002.

Marek M. Dziekan, Pisarze muzułmańscy VIIXX w. Mały słownik, 2003.

Joanna Lanczkowski, Życie monastyczne i zakonne. Mały słownik, przełożył Tadeusz Szafrański, opracowali i uzupełnili ks. Mirosław Daniluk SCJ, Tadeusz Szafrański, bibliografią opatrzył ks. Mirosław Daniluk SCJ, 2003.

Elżbieta Smykowska, Liturgia prawosławna. Mały słownik, 2004.

Cesar Vidal Manzanares, Jezus i Ewangelie. Mały słownik, przekład: Ewa Burska, 2004.

Tadeusz Szafrański, Historia Kościoła w Polsce. Mały słownik, 2005.

Elżbieta Smykowska, Zwyczaje i obrzędy prawosławne. Mały słownik, 2006.

Norbert Wójtowicz, Masoneria. Mały słownik, 2006.

Ion Bria, Philippe Chanson, Jacques Gadille, Marc Spindler, Misjologia. Kontekst ekumeniczny. Mały słownik, przekład: Agnieszka Kuryś, konsultacja naukowa i literatura polskojęzyczna: prof. dr hab. Władysław Kowalak, 2007.

Juan Bosch Navarro, Ekumenizm. Mały słownik, przekład: Ewa Burska, konsultacja naukowa, wprowadzenie i literatura polskojęzyczna: Leonard Górka, 2007.


Powrót do O firmie