Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Seria wydawnicza Leksykon publikowana przez "Verbinum"

Założenia

W zasadzie serii tej nie przyświecały żadne bliżej sprecyzowane cele, oprócz ogólnej idei leżącej u podstaw działalności Wydawnictwa Księży Werbistów VERBINUM, a mianowicie idei misji, czyli głoszenia słowa Bożegokrajach misyjnych. Idea ta, jasno i dobitnie wyrażona też przez Sobór Watykański II, określała w sposób istotny profil i charakter publikacji wydawanych przez VERBINUM: misyjny, ekumeniczny, religioznawczy. Poza tym wiele publikacji poświęconych było duchowości chrześcijańskiej, jako że jedynie pogłębiona duchowość pozwala właściwie realizować misję Kościoła wśród narodów świata.

Serię zapoczątkował Leksykon religii. Zjawiska - dzieje - idee, stanowiący jedno z podstawowych dzieł poświęconych zrozumieniu religii świata.


Tomiki

Przegląd okładek serii wydawniczej Leksykon

Leksykon religii. Zjawiska - dzieje - idee, z inicjatywy Franza Königa przy współpracy wielu uczonych wydał Hans Waldenfels, przekład opracował i bibliografię polską sporządził Paweł Pachciarek, 1997.

Leksykon mistyki. Żywoty - pisma - przeżycia, praca zbiorowa pod redakcją Petera Dinzelbacha, przekład: Bogusław Widła, przekład uzupełnił i polską bibliografią opatrzył Stanisław Urbański, przekład opracowali i obcojęzyczną bibliografię sporządzili Paweł Pachciarek, Krystyna Rybacka, 2002.

Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989. Pomordowani - więzieni - wygnani, praca zbiorowa pod redakcją naukową Jerzego Myszora, t. 1-3, 2002, 2003, 2006.

Leksykon socjologii religii. Zjawiska - badania - teorie, praca zbiorowa pod redakcją naukową Marii Libiszowskiej-ŻółtkowskiejJanusza Mariańskiego, 2004.

Herbert Vorgrimler, Nowy leksykon teologiczny. Wiara - objawienie - dogmat, przekład i opracowanie: Tadeusz Mieszkowski, Paweł Pachciarek, wstęp do wydania polskiego: ks. prof. Alfons Skowronek, konsultacja naukowa: o. prof. Jacek Salij, 2005.

Leksykon pedagogiki religii. Podstawy - koncepcje - perspektywy, praca zbiorowa pod redakcją naukową Cypriana Rogowskiego, 2007.


Powrót do O firmie