Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Biblia pauperum

Pierwsza strona ostrzyhomskiej Biblia pauperumPierwsza strona ostrzyhomskiej Biblia pauperum
Seria grafik Biblia pauperum sporządzonych na podstawie centralnych obrazów Biblia pauperum, znajdującej się w Bibliotece Archidiecezji Ostrzyhomskiej, a udostępnionej w 1967 roku przez Union Verlag (Berlin) i Corvina Verlag (Budapest) w Biblia pauperum. Faksimileausgabe des vierzigblättiger Armenbibel-Blockbuches in der Bibliothek der Erzdiözese Esztergom.

Tekst objaśniający w wydanej Biblia pauperum wyszedł spod pióra Elisabeth Soltész, przekład z węgierskiego sporządziła Géza Engl, schemat obrazów na poszczególnych kartach opracowała Agnes Kriegs-Au, a okładkę i typografię wykonał Tobor Szántó. Wydanie opatrzone jest zastrzeżeniem: do wyłącznej dystrybucji w NRD i krajach socjalistycznych, poza Węgierską Republiką Ludową.

W ostrzyhomskiej księdze blokowej brakuje pierwszej karty, udostępnionej w omawianej publikacji ze zbiorów Sächsische Landesbibliothek w Dreźnie. Na załączonej jej reprodukcji widać schemat rozmieszczonych na kartach ostrzyhomskiej Biblia pauperum obrazów i tekstów. W górnym rzędzie znajdują się postacie proroków i teksty zaczerpnięte z ich ksiąg, w drugim rzędzie centralne miejsce zajmuje scena nowotestamentowa i nawiązujące do niej na zasadzie typów dwie sceny ze Starego Testamentu (z wyjątkiem karty 20, 32 i 40), a w trzecim rzędzie ponownie postacie proroków z odpowiednimi tekstami z ich ksiąg.

Grafiki: MAPA

Licencja: CC BY-S.A. 3.0

Linki do pobrania grafik: Rys. nr w Galerii.

Galeria


Linki do pozostałych grafik

Madonny sanktuariów maryjnych Liturgiczne grafiki Grafiki epizodów nowotestamentowych Grafiki architektury watykańskiej Grafiki stacji Drogi krzyżowej
Grafiki symboli masońskich Grafiki roślin i zwierząt Zdjęcia krajobrazu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Zdjęcia z małej i dużej pętli bieszczadzkiej Sulęczyńskie pejzaże

Na początek strony      Powrót do Wykazu materiałów edytorskich