Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Usługi w kształcie pióra/stalówki: jakie prace można zlecić firmie przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Antykwariat w kształcie pióra/stalówki: wykaz książek antykwarycznych przycisk Zamówienia w kształcie pióra/stalówki: zamówienia usług, materiałów edytorskich, ebooków, książek antykwarycznych przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

logo Za pośrednictwem strony PRACOWNIA "CALAMUS" można zamawiać poszczególne i kompleksowe usługi w procesie przygotowania tekstów do druku w formie książkowej oraz przekłady:

  • przepisywanie komputerowe;
  • komputerowe rozpoznanie tekstu/dokumentu;
  • redakcja stylistyczna;
  • redakcja merytoryczna tekstów, szczególnie z zakresu filozofii i teologii;
  • kolacjonowanie przekładów z języka niemieckiego i angielskiego;
  • skład komputerowy;
  • korekta.
  • przekład z języka niemieckiego i angielskiego
  • przekład i transliteracja rękopisów, dokumentów i druków niemieckich pisanych gotykiem.

logo Za pośrednictwem strony PRACOWNIA można składać propozycje wydawnicze z możliwością ich udostępnienia do pobrania w formie e-booków na portalu w formach PDF i ePUB.

logo Za pośrednictwem strony PRACOWNIA można proponować gotowe do wystawienia na niej do pobrania materiały edytorskie, np. kolekcje grafik czy zdjęć.

logo Wszystkie sprawy związane z zamówieniem usług czy zgłoszenia propozycji wydania tekstów w formie e-booka czy wystawienia materiałów edytorskich na portalu PRACOWNIA można zgłoszać u administratora strony (dane kontaktowe pod zakładką KONTAKT).Na początek strony