Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Watykańskie migawki

Grafiki tematycznie związane z Watykanem Grafiki opracowane na podstawie zdjęć zamieszczonych w oryginale książeczki Nino Lo Bello, Watykan bez tajemnic i ciekawostki o papieżach. Skarbnica anegdot, wydanej przez Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM w 1999.

Zdjęcia, a zatem i grafiki, ukazują niektóre z ciekawostek czy pamiątek, które zwykle uchodzą czy mogą łatwo ujść uwadze pielgrzymów i turystów zapatrzonych w monumentalne dzieła i budowle. Do tej małej kolekcji dodano kilka grafik tematycznie związanych z Watykanem.

Grafiki: Nar Kerai

Licencja: CC BY-S.A. 3.0

Linki do pobrania zdjęć: Rys. nr w Galerii.

Galeria


Linki do pozostałych grafik

Biblia pauperum Madonny sanktuariów maryjnych Liturgiczne grafiki Grafiki epizodów nowotestamentowych Grafiki stacji Drogi krzyżowej
Grafiki symboli masońskich Grafiki roślin i zwierząt Zdjęcia krajobrazu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Zdjęcia z małej i dużej pętli bieszczadzkiej Suleczyńskie pejzaże

Na początek strony      Powrót do Wykazu materiałów edytorskich