Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Madonny sanktuariów maryjnych

Madonny sanktuariów polskich Grafiki zostały sporządzone na podstawie zdjęć, autorstwa Tomasza Merstallingera, obrazów maryjnych w polskich sanktuariach maryjnych, opublikowanych w książce Z dawna Polski Tyś Królową. Przewodnik po sanktuariach maryjnych. Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1985 (materiały zebrały i opracowały S. M. Grażyna od Wszechpośrednictwa
M. B., S. M. Gizela Niepokalanego Serca Maryi Niepokalanki, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1986).

Grafiki: MAPA

Licencja: CC BY-S.A. 3.0

Linki do pobrania grafik: Ryc. nr w Galerii.

Galeria


Linki do pozostałych grafik

Biblia pauperum Liturgiczne grafiki Grafiki epizodów nowotestamentowych Grafiki architektury watykańskiej Grafiki stacji Drogi krzyżowej
Grafiki symboli masońskich Grafiki roślin i zwierząt Zdjęcia krajobrazu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Zdjęcia z małej i dużej pętli bieszczadzkiej Suleczyńskie pejzaże

Na początek strony      Powrót do Wykazu materiałów edytorskich