Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Powrót do Biblia pauperum    Powrót do Wykazu materiałów edytorskich

Galeria: Grafiki biblijnych scen z Biblia pauperum

Narodzenie Chrystusa
Rys. 1
Pokłon Trzech Króli
Rys. 2
Przedstawienie Jezusa w Świątyni
Rys. 3
Ucieczka do Egiptu
Rys. 4
Upadek bożków egipskich
Rys. 5
Rzeź dzieci betlejemskich
Rys. 6
Powrót z Egiptu
Rys. 7
Chrzest Chrystusa
Rys. 8
Kuszenie Chrystusa
Rys. 9
Wskrzeszenie Łazarza
Rys. 10
Przemienienie Chrystusa
Rys. 11
Maria Magdalena namaszcza stopy Chrystusa
Rys. 12
Wjazd Chrystusa do Jerozolimy
Rys. 13
Chrystus wypędza kupczących ze Świątyni
Rys. 14
Judasz wyjawia Kajfaszowi zamiar zdrady
Rys. 15
Judasz otrzymuje trzydzieści srebrników
Rys. 16
Ostatnia Wieczerza
Rys. 17
Chrystus opuszcza uczniów
Rys. 18
Chrystus w ogrodzie Getsemani
Rys. 19
Zdrada Judasza
Rys. 20
Piłat umywa ręce
Rys. 21
Ukoronowanie cierniem i naigrawanie się z Chrystusa
Rys. 22
Chrystus dźwiga krzyż
Rys. 23
Chrystus wisi na krzyżu
Rys. 24
Przebicie włócznią boku Chrystusa
Rys. 25
Złożenie Chrystusa do grobu
Rys. 26
Chrystus w przedpieklu
Rys. 27
Zmartwychwstanie Chrystusa
Rys. 28
Niewiasty u grobu Chrystusa
Rys. 29
Chrystus ukazuje się Marii Magdalenie jako ogrodnik
Rys. 30
Chrystus ukazuje się swoim uczniom
Rys. 31
Chrystus i niedowierzający Tomasz
Rys. 32
Wniebowstąpienie Chrystusa
Rys. 33
Zstąpienie Ducha Świętego
Rys. 34
Ukoronowanie Maryi
Rys. 35
Sąd ostateczny
Rys. 36
Piekło
Rys. 37
Chrystus z duszami zbawionych
Rys. 38
Korona życia wiecznego
Rys. 39

Na początek strony      Powrót do Wykazu materiałów edytorskich