Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Paweł Pachciarek, Zapomniani w rodzinnej Wielowsi
3. Georg Siske

Wybór ilustracji z ebooka Georg Siske

Tylko szczęśliwemu trafowi należy zawdzięczać odkrycie wśród niezliczonych stron internetowych, poświęconych Langendorf Kreis Tost-Gleiwitz, tych, które odnoszą się do Georga Siskego. Gdy już się je odkryło, można przeszukiwać zasoby internetowe pod hasłem „Georg Siske”. Informacje, do jakich dociera się w ten sposób, odsyłają zwykle do antykwariatów, które oferują jego pracę doktorską Willens- und Charakterbildung bei Johann Ludwig Vives: 1492–1540, względnie do dzieł, w których ta jego praca doktorska jest omawiana bądź przytaczana w przypisach czy bibliografiach. O samym jednak autorze informacje są zdawkowe bądź jedynie o charakterze bibliograficznym.

Najwięcej informacji o Georgu Siskem znajdujemy w formularzu personalnym, wymaganym od ubiegających się o zatrudnienie w średnich (drugiego stopnia) instytutach edukacyjnych dla młodzieży męskiej w Prusach w charakterze dyrektorów, nauczycieli naukowych (mających wykształcenie akademickie) i kandydatów do średniego urzędu nauczycielskiego. Mają one charakter ramowy, obejmujący podstawowe informacje od daty i miejsca urodzenia po ukończenie studiów. Dzięki tym ramowym danym można było naszkicować chronologię wydarzeń, którym towarzyszyły określone reformy ustrojowo-administracyjne, wojskowe, społeczne, gospodarcze, kulturowe. Z oczywistych racji interesujący dla bliższego poznania postaci Georga Siskego był kontekst kulturowy, konkretnie system edukacyjny, w którym funkcjonał jako uczeń, student, nauczyciel, a zatem system edukacyjny obowiązujący w jego czasach w Prusach i tym samym na Górnym Śląsku.

Zachowana Szkolna i gminna kronika parafii Wielowieś (Schul und Gemeinde Chronik der Parochie Langendorf), dostępne w zasobach internetowych roczne sprawozdania z Królewskiego Gimnazjum w Wielkich Strzelcach i z Miejskiej Katolickiej Szkoły Realnej we Wrocławiu, ogólnie znane informacje o strukturze Uniwersytetu Wrocławskiego i formach uzyskiwania na nim stopni naukowych, a także zachowana praca doktorska pozwoliły przynajmniej w zarysie odtworzyć kolejne etapy życia i formacji naukowej Georga Siskego.

1 stycznia 1914 Georg Siske odszedł z publicznej służby szkolnej, żeby założyć Landerziehungsheim, nowego typu placówki edukacyjno-wychowawczej, mającej być nie tylko zakładem nauczania, ale zarówno miejscem nauki i życia, jak i domem dla uczniów. I znowu raczej szczęśliwemu trafowi należy zawdzięczać odnalezienie informacji, że plany Georga Siskego nie spełzły na niczym, ale się ziściły. Założył Landerziehungsheim w Sibyllenort (obecnie Szczodre) i był nie tylko jej dyrektorem, ale naczelnikiem urzędu (Amtsvorsteher) gminy Sibyllenort. Siske prowadził swą szkołę zapewne do końca, do stycznia 1945, gdy mieszkańcy Sibyllenort, podobnie jak mieszkańcy wszystkich miejscowości oleśnickiego powiatu, musieli, mimo wielkiego mrozu, opuścić domy i uciekać przed zbliżającym się frontem. Ostatnia wiadomość, jaką można znaleźć w zasobach internetowych o Georgu Siskem, dotyczy daty jego śmierci 1945 i może sugerować, że nie udało mu się ujść z życiem z owych dramatycznych wydarzeń, jakie rozegrały się pod koniec wojny na terenie gminy Sibyllenort.

Publikację można pobrać w formacie PDF (2,46 MB) i ePUB (4,52 MB).Inne ebooki tego Autora

Okładka do ebooka Quiz. Na każdą porę roku kościelnego

Książeczka ta, przeznaczona nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych - zwłaszcza rodziców, przedszkolanek, katechetów, nauczycieli, liderów grup parafialnych. Krzyżówki, komiksy, zgadywanki... związane z rokiem liturgicznym.
Quiz. Na każdą porę roku kościelnego

Okładka do ebooka Religie drogami zbawienia

Omówienie religii, które imiennie wymienia soborowa Deklaracja o stosunku Kościoła katolickiego do religii niechrześcijańskich. Tekst opatrzony jest wieloma dodatkowymi informacjami i wyjaśnieniami, a także ilustracjami.
Religie drogami zbawienia

Okładka do ebooka Sacrum jako przedmiot świadomości religijnej

Praca zajmuje się problemami związanymi (w aspekcie obiektywności i realności) z rozumieniem sacrum jako przedmiotu świadomości religijnej. Takie rozumienie sacrum wydaje się zgodne z intencją klasyków sakrologicznego nurtu religiologicznego.
Sacrum jako przedmiot świadomości religijnej

Okładka do ebooka Zapomniani w rodzinnej Wielowsi. Mistrz Tryptyku z Wielowsi

Szkic dziejów środkowego obrazu wielowiejskiego tryptyku Zaśnięcie NMP, arcydzieła średniowiecznego malarstwa tablicowego, ważnego świadka w rozwoju przestawiania zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Obraz ten, który zapewne od początku XV w. zdobił ołtarz główny, w 1575, po przejęciu kościoła przez protestantów, został usunięty z kościoła, ale przetrwał, w końcu jako oszalowanie schodów na chór. Odkryty ponownie około 1890 ze względu na swe walory artystyczne został uznany za jedno z najwyższych osiągnięć tzw. stylu pięknego malarstwa średniowiecznego.
Zapomniani w rodzinnej Wielowsi. Mistrz Tryptyku z Wielowsi

Okładka do ebooka Zapomniani w rodzinnej Wielowsi. 1. Barnard i Michael Gratz

Bracia Barnard i Michael Gratz byli wnukami Jonatana Blocha, założyciela wielowiejskiej gminy żydowskiej. Jak wielu Żydów wywędrowali z górnośląskiej ziemi, będącej wówczas prowincją Prus, do Ameryki, gdzie wykazali się w czasach rodzących się Stanów Zjednoczonych Ameryki nieprzeciętną aktywnością gospodarczą, społeczną i religijną i stali się założycielami jeszcze dzisiaj istniejących gmin i instytucji.
Zapomniani w rodzinnej Wielowsi. 1. Barnard i Michael Gratz

Okładka do ebooka Zapomniani w rodzinnej Wielowsi. 2. Siegfried Stein

Próba odtworzenia dziejów Siegfrieda Steina, ojca Edyty Stein, świętej karmelitanki, na podstawie dostępnych akt metrykalnych, które pozwalają odpowiedzieć na wiele pytań związanych przede wszystkim z jego dzieciństwem, zwłaszcza dotąd budzące wiele wątpliwości datę i miejsce urodzenia.
Zapomniani w rodzinnej Wielowsi. 2. Siegfried Stein

Okładka do ebooka Zawiłości górnoślaskich nazw miejscowych

Aneks w zasadzie ogranicza się do przedstawienia form zapisu i prostego wyjaśnienia znaczenia nazw wspomnianych przez ks. Łysika w jego Krótkim zarysie historii parafii Wielowieś, idąc najpierw, jeśli chodzi o źródła, jego śladami, jedynie szerzej wykorzystując zawarte w nich wiadomości, a następnie uzupełniając je o dodatkowe źródła, np. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego czy Wikipedię, oparte na szerokiej literaturze przedmiotu, dawnej i współczesnej.
Zawiłości górnośląskich nazw miejscowych

Okładka do ebooka Zgadywanki zapałczane

Zbiór zgadywanek zapałczanych - dobra i użyteczna propozycja na przyjemne spędzenie czasu samemu czy w małym gronie przyjaciół, kolegów, towarzyszy wspólnej zabawy.
Zgadywanki zapałczane


Na początek strony      Powrót do części Zapomniani w rodzinnej Wielowsi
.Powrót do Wykazu e-booków i tekstów do pobrania