Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Paweł Pachciarek, Zapomniani w rodzinnej Wielowsi
Mistrz Tryptyku z Wielowsi

Wybór ilustracji z ebooka Mistrz Tryptyku z Wielowsi

Parafia wielowiejska była swego czasu w posiadaniu średniowiecznego arcydzieła malarstwa tablicowego. Jego anonimowego twórcę nazywa się Mistrzem Tryptyku z Wielowsi, a tryptyk z Wielowsi to właśnie owo arcydzieło malarstwa gotyckiego z pierwszej ćwierci XV w. Mistrz nie jest znany ani z imienia, ani z nazwiska, ani nie pochodził z Wielowsi. Uwzględnienie go i jego dzieła w serii aneksów Zapomniani w rodzinnej Wielowsi wydaje się zatem niczym nieusprawiedliwione. A jednak. Od prawie stu trzydziestu lat dzięki niemu i jego dziełu Wielowieś, dawniej Langendorf, jest znana w świecie co najmniej fachowcom, zajmującym się dziejami sztuki sakralnej. Chociażby tylko z tej racji należałoby mu poświęcić ebook w serii aneksów - Zapomniani w rodzinnej Wielowsi.

Ksiądz Stefan Łysik w Krótkim zarysie historii parafii Wielowieś zawarł zwięzłą wzmiankę o starym gotyckim tryptyku (malowidle), dziele śląsko-czeskiego mistrza, przedstawiającym zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny, którego kościół wielowiejski lekkomyślnie się pozbył, nie doceniając jego wartości artystycznej, używając jako oszalowania schodów na chór. Malowidło zostało w końcu dostrzeżone (około 1890), odrestaurowane, umieszczone w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, gdzie było wystawiane do II wojny światowej. Dzieje obrazu, jak się okazało, są bardziej zawiłe i splatają się z historią parafii wielowiejskiej, w której ważnym etapem było przejęcie w 1575 parafii przez protestantów. Gdy w 1629 katolicy odzyskali kościół, obraz już nie wrócił na swe dawne miejsce - obrazu w głównym ołtarzu. Między 1679 a 1687 zmieniło się nie tylko wezwanie wielowiejskiego kościoła, ale także jego wyposażenie. Odtąd kościół wielowiejski jest pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i główny ołtarz, pochodzący od jezuitów opolskich, zdobi obraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

O arcydziele gotyckiego malarstwa tablicowego i jedynym zabytku sztuki kościelnej, ołtarzu Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, parafii wielowiejskiej wspomina też założyciel Szkolnej i gminnej kroniki parafii Wielowieś, Anton Zimmermann. I tak splotły się w kościele wielowiejskim dzieje gotyckiego obrazu Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny z barokowym obrazem Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. O walorach artystycznych i miejscu w historii sztuki arcydzieła malowidła tablicowego wypowiadają się liczni znawcy, zajmujący śląską sztuką sakralną, dzięki którym dzieło to nadal można traktować jako obecne w dziejach wielowiejskiej społeczności.

Publikację można pobrać w formacie PDF (2,52 MB) i ePUB (3,81 MB).Inne ebooki tego Autora

Okładka do ebooka Quiz. Na każdą porę roku kościelnego

Książeczka ta, przeznaczona nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych - zwłaszcza rodziców, przedszkolanek, katechetów, nauczycieli, liderów grup parafialnych. Krzyżówki, komiksy, zgadywanki... związane z rokiem liturgicznym.
Quiz. Na każdą porę roku kościelnego

Okładka do ebooka Religie drogami zbawienia

Omówienie religii, które imiennie wymienia soborowa Deklaracja o stosunku Kościoła katolickiego do religii niechrześcijańskich. Tekst opatrzony jest wieloma dodatkowymi informacjami i wyjaśnieniami, a także ilustracjami.
Religie drogami zbawienia

Okładka do ebooka Sacrum jako przedmiot świadomości religijnej

Praca zajmuje się problemami związanymi (w aspekcie obiektywności i realności) z rozumieniem sacrum jako przedmiotu świadomości religijnej. Takie rozumienie sacrum wydaje się zgodne z intencją klasyków sakrologicznego nurtu religiologicznego.
Sacrum jako przedmiot świadomości religijnej

Okładka do ebooka Zapomniani w rodzinnej Wielowsi. 1. Barnard i Michael Gratz

Bracia Barnard i Michael Gratz byli wnukami Jonatana Blocha, założyciela wielowiejskiej gminy żydowskiej. Jak wielu Żydów wywędrowali z górnośląskiej ziemi, będącej wówczas prowincją Prus, do Ameryki, gdzie wykazali się w czasach rodzących się Stanów Zjednoczonych Ameryki nieprzeciętną aktywnością gospodarczą, społeczną i religijną i stali się założycielami jeszcze dzisiaj istniejących gmin i instytucji.
Zapomniani w rodzinnej Wielowsi. 1. Barnard i Michael Gratz

Okładka do ebooka Zapomniani w rodzinnej Wielowsi. 2. Siegfried Stein

Próba odtworzenia dziejów Siegfrieda Steina, ojca Edyty Stein, świętej karmelitanki, na podstawie dostępnych akt metrykalnych, które pozwalają odpowiedzieć na wiele pytań związanych przede wszystkim z jego dzieciństwem, zwłaszcza dotąd budzące wiele wątpliwości datę i miejsce urodzenia.
Zapomniani w rodzinnej Wielowsi. 2. Siegfried Stein

Okładka do ebooka Zapomniani w rodzinnej Wielowsi. 3. Georg Siske

Pasjonująca biografia wielowsianina Georga, Rudolfa, Paula Siskego. Urodził się 1875. Po ukończeniu szkoły elementarnej w Wielowsi uczęszczał do Królewskiego Gimnazjum w Strzelcach Wielkich, studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, obronił pracę doktorską, był założycielem i dyrektorem Landerziehungsheim, nowego rodzaju placówki edukacyjno-wychowawczej w Sibyllenort (Szczodre), którego był też Amtsvorsteher (naczelnikiem urzędu). Zmarł w 1945.
Zapomniani w rodzinnej Wielowsi. 3. Georg Siske

Okładka do ebooka Zawiłości górnoślaskich nazw miejscowych

Aneks w zasadzie ogranicza się do przedstawienia form zapisu i prostego wyjaśnienia znaczenia nazw wspomnianych przez ks. Łysika w jego Krótkim zarysie historii parafii Wielowieś, idąc najpierw, jeśli chodzi o źródła, jego śladami, jedynie szerzej wykorzystując zawarte w nich wiadomości, a następnie uzupełniając je o dodatkowe źródła, np. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego czy Wikipedię, oparte na szerokiej literaturze przedmiotu, dawnej i współczesnej.
Zawiłości górnośląskich nazw miejscowych

Okładka do ebooka Zgadywanki zapałczane

Zbiór zgadywanek zapałczanych - dobra i użyteczna propozycja na przyjemne spędzenie czasu samemu czy w małym gronie przyjaciół, kolegów, towarzyszy wspólnej zabawy.
Zgadywanki zapałczane


Na początek strony      Powrót do części Zapomniani w rodzinnej Wielowsi
.Powrót do Wykazu e-booków i tekstów do pobrania