Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Tadeusz Mieszkowski, Nauka a duchowość

Wybór ilustracji z ebooka Nauka a duchowość

Esej Nauka a duchowość był i jest odpowiedzią na ogłoszony przez „Tygodnik Powszechny” i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych konkurs na tekst dotyczący relacji między nauką a duchowością.
Wskazówką czy zachętą dla chętnych do wzięcia udziału w konkursie miała być zapewne podpowiedź, co należałoby rozumieć przez „naukę” i „duchowość”, a mianowicie, że „tak naukę, jak i duchowość rozumiemy szeroko – jako dwa języki,
za pomocą których opisuje się rzeczywistość oraz nasz stosunek do niej. Nauka to nie tylko technologia, a duchowość to nie tylko religia, lecz przede wszystkim sposoby poznawania i objaśniania świata”.

Wyciągnięciem pomocnej dłoni dla wszystkich, których mogła nęcić myśl o podzieleniu się swymi przemyślenia na tak intrygujący temat z pewnością była też informacja organizatorów konkursu, że „tekst może przyjąć dowolną formę literacką (np. opowiadanie, esej, cykl wierszy, reportaż, scenariusz, sztuka teatralna, komiks)”, a także zapowiedź, że nadesłane prace będzie oceniać jury w składzie: ks. Adam Bonieckiks. Michał Heller.

Esej Nauka a duchowość nie zdobył wprawdzie żadnej z trzech nagród przyznanych przez jury, ale z pewnością wart jest publikacji w formie e-booka, co zresztą miało być elementem każdej z trzech przyznanych nagród.

Czytelnik eseju Nauka a duchowość sam doceni jego walory i niewątpliwie nie tylko poczuje się zaskoczony oczytaniem jego Autora, ale też bez wątpienia zostanie wciągnięty w tok jego analiz i wywodów, zarazi się atmosferą wyrażanych przez niego wątpliwości i rozterek, nierozłącznych towarzyszy ludzi poszukujących odpowiedzi na banalne, ale ważne pytania o sens swego bytowania, i wreszcie być może podzieli z nim sposób stawiania trudnych pytań i szukania na nie odpowiedzi – nie ostatecznych i bynajmniej dogmatycznych.

Oryginalny tekst został wzbogacony licznymi ilustracjami, przede wszystkim portretami wspomnianych w tekście filozofów, naukowców, pisarzy, poetów, artystów... W Spisie ilustracji można znaleźć dodatkowe informacje zarówno o samym materiale ilustracyjnym, jak i o ich autorach.

Publikację można pobrać w formacie PDF (1,42 MB) i  ePUB (4,08 MB).


Na początek strony      Powrót do Wykazu e-booków i tekstów do pobrania