Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Seria wydawnicza Jak modlą się... publikowana przez "Verbinum"

Założenia

Seria Jak modlą się... miała uzupełniać serię Módlmy się z (albo: słowami)... Seria miała przybliżyć praktykę modlitewnąreligiach niechrześcijańskich, dać wyraz ich wierze i w ten sposób odpowiedzieć na idee zawarte w Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Soboru Watykańskiego II.


Tomiki

Przegląd okładek serii Jak modlą się...

Jak modlą się muzułmanie. Antologia modlitw, wyboru dokonał, wstępami i przypisami opatrzył Marek M. Dziekan, 1997.

Jak modlą się żydzi. Antologia modlitw, wyboru dokonał, wstępami i przypisami opatrzył Maciej Tomal, 2000.

Jak modlą się hindusi. Antologia modlitw, wyboru dokonał, wstępami i przypisami opatrzył Piotr Kłodkowski, 2000.

Jak modlą się buddyści. Antologia modlitw, wyboru dokonał, wstępami i przypisami opatrzył Marek Mejor, 2004.


Powrót do O firmie