Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Seria wydawnicza Dialog międzyreligijny publikowana przez "Verbinum"

Założenia

Serii przyświecały słowa dedykacji: "Wszystkim, którzy doznają jakiejkolwiek przemocy w imię wiary" i słowa Jana Pawła II: "Żadna przemoc w imię wiary, niezależnie kiedy i gdzie się ją stosuje, nie jest prawdziwą religią".

Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM od samego początku swego istnienia stara się przybliżyć kultury i religie ludów, wśród których pracują misjonarze Zgromadzenia Słowa Bożego. Ich działalność wymaga, by w rzetelnym dialogu rozpoznać, co w owych religiach jest prawdziwe i święte. Wydawnictwo nową serią chciało wnieść wkład w dialog międzyreligijny, bez którego nie jest możliwe wzajemne poznanie dóbr duchowych, i dlatego w kolejnych tomach oddawało głos również autorom prezentującym stanowisko inne niż katolickie.


Tomiki

Przegląd okładek

Shlomo Kalo, I przyjdzie ten dzień, przekład Martyna Kulikowska, 2001.

Johann-Dietrich Thyen, Biblia i Koran. Synopsa wspólnych tradycji, przekład komentarza: Marek M. Dziekan, opracowanie: Marek M. Dziekan, Paweł Pachciarek, 2002.

Życie po śmierci w wielkich religiach, praca zbiorowa pod red. Harolda Cowarda, przekład: Marek M. Dziekan, Piotr Kłodkowski, Paweł. Pachciarek, 2003.

Alessandro Olivieri Pennesi, Chrystus a New Age. Studium krytyczne, przekład: Janina Dembska, 2003.

G. Evers, J. H. Zhihai, Roman Malek, Pan Yue, Notker Wolf, Chrześcijaństwo i Kościół w Chińskiej Republice Ludowej, przekład: Antoni Koszorz SVD, Paweł Pachciarek, 2003.

Jan Paweł II, Pojednanie światów. Dialog z religiami, opracował i wstępem opatrzył Matthias Kopp, przełożył Tadeusz Szafrański, 2006.

Doświadczenie religijne, opracował i wstępem opatrzył Tadeusz Doktór, 2007.


Powrót do O firmie