Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Seria religioznawcza ABC publikowana przez "Verbinum"

Założenia

Seria miała, zgodnie z nazwą, przekazywać podstawowe informacje o powstaniu, historii i nauce religii niechrześcijańskich. Wraz z serią Jak modlą się... służyła wypełnianiu intencji soborowej Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich: "W naszych czasach (...) Kościół z większą uwagą zastanawia się nad swoją postawą wobec niechrześcijańskich wspólnot religijnych".


Tomiki

Przegląd okładek Serii religioznawczej ABC

Thomas Schweer, Judaizm. Powstanie - historia - nauka, przekład: Paweł Pachciarek, konsultacja naukowa: Maciej Tomal, 2003.

Stefan Braun, Islam. Postanie - historia - nauka, przekład: Marek M. Dziekan, 2003.

Thomas Schweer, Hinduizm. Powstanie - dzieje - nauka, przekład: Paweł Pachciarek, konsultacja naukowa: Piotr Kłodkowski 2003.

Thomas Schweer, Buddyzm. Powstanie - dzieje - nauka, przekład: Paweł Pachciarek, konsultacja naukowa: Marek Mejor, 2003.

Andrzej Tokarczyk, Karaimizm. Saga polskich Karaimów, 2006.


Powrót do O firmie