Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Ks. Stefan Łysik SVD, Krótki zarys historii parafii Wielowieś

Okładka do ebooka: Stefan Łysik SVD, Krótki zarys historii parafii WielowieśOkładka do ebooka: Stefan Łysik SVD, Krótki zarys historii parafii Wielowieś

Ksiądz Stefan Łysik, werbista, nie zaniedbywał, niezależnie od wielu obowiązków zakonnych i duszpasterskich, swych wielorakich zainteresowań naukowych – historycznych, językoznawczych, kulturoznawczych, etnologicznych, etnograficznych. Owocem tych zainteresowania były m.in. opracowanie dziejów parafii w Kotach, polskich metryk z parafii Kopienica, zarysu historii parafii św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja w Nysie-Średniej Wsi, której w latach 1947-1957 był proboszczem, i Wielowsi, którą w aspekcie terytorialnym, administracyjno-kościelnym i historycznym wiele łączy z jego ojczystymi stronami.

Wartość tych prac polega przede wszystkim na oparciu ich – jak zaznacza się nie tylko w Krótkim zarysie historii parafii Wielowieś – na publikowanych i niepublikowanych źródłach, jakie się dochowały - także tych najstarszych.

W Krótkim zarysie historii parafii Wielowieś zwraca uwagę szerokie, choć jedynie skrótowe, właściwe dla zarysu, podejście do tematu. Spisując dzieje parafii wielowiejskiej w zarysie, można by poprzestać na samej historii parafii i kościoła. Autor jednak, nie tracąc z oczu zasadniczego wątku, ukazuje Czytelnikowi panoramiczny obraz środowiska geograficznego, społecznego, religijnego, gospodarczego i politycznego, w którym powstawała i rozwijała się parafia wielowiejska. Być może do takiego traktowania przykładem dla ks. Łysika byli autorzy źródeł, z których korzystał, np. J. Chrząszcz,
A. Nowack
czy M. W. Hoscheck.

Praca składa się z czterech rozdziałów: I. Rozwój prawny i terytorialny parafii; II. Dzieje kościoła parafialnego i parafii; III. Warunki demograficzne; IV. Proboszczowie – księgi parafialne – i inne... Do tekstu Autora dodano Kilka uwag wprowadzeniaWykaz źródeł.

Publikację, w formie e-booka, można pobrać w formacie PDF (503 KB) i ePUB (3,07 MB).


Na początek strony      Powrót do Wykazu e-booków i tekstów do pobrania