Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Alfons Labudda SVD, Liturgia pogrzebu

Okładka do ebooka: Alfons Labudda SVD, Liturgia pogrzebu ...wyświetla rysunek

Publikacja, której pełny tytuł brzmi Liturgia pogrzebu w Polsce do wydania Rytuału Piotrkowskiego (1631). Studium historyczno-liturgiczne, jest pracą doktorską, obronioną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1979 roku. Pierwszy wydawca tej monografii o historii liturgii pogrzebowej w Polsce w 1983 roku, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, podpisał z Autorem umowę na powielenie 1500 egzemplarzy.

Ilustracje z ebooka Liturgia pogrzebu w Polsce

Jednak w ramach oszczędności (okres po stanie wojennym) wydrukował tylko 500 egzemplarzy, z których 250 rozesłano do polskich i zagranicznych bibliotek, a do wolnej sprzedaży trafiło około 200 egzemplarzy. Gdy parę tygodni po ukazaniu się książki, Autor pytał o nią w Księgarni św. Wojciecha w Warszawie, usłyszał od księgarza: „Tej poczytnej książki już dawno nie ma!” Podobnie było w księgarniach katolickich w Opolu i Wrocławiu. Sytuacja ta się nie zmieniała, mimo znakomitych recenzji, mimo że do tej monografii wciąż odwoływali autorzy opracowań naukowych z pogranicza problematyki śmierci, mimo że do Autora wciąż zwracano się z prośbą przynajmniej o jeden egzemplarz, mimo że wiele osób było zdania, że tę pracę należałoby koniecznie wydać ponownie.

Tych kilka uwag wziętych z noty Autora o dziejach swojej książki w pełni usprawiedliwia wydanie tej monografii w formie e-booka.

Najpierw jako faksymile wydania pierwszego, przeznaczone przede wszystkim do tych, którzy w jakiejkolwiek formie odnosili się do tej pozycji i chcieliby ewentualnie ponownie zajrzeć do jej tekstu w celu weryfikacji odnośnych miejsc, cytatów itd. Edycja ta, która od pierwotnego wydania różni się jedynie dodaniem żywej paginy, ma, jako faksymile, pewne ograniczenia. Z powielanym drukiem nie do końca radzi sobie OCR, tak że rozpoznany tekst wymaga pewnych poprawek. Postanowiono jednak nie rezygnować z tej funkcji, bo wygodniej w razie konieczności raczej poprawić jakiś fragment cytowanego tekstu, niż go przepisać.

Następnie jako nowe wydanie w formach PDF i ePUB, które pozwoli uniknąć wspomnianych ewentualnych utrudnień w korzystaniu z tej monografii, ale z pewnością przybierze inny układ stron, numeracji stron itp.

Publikacja, oprócz Przedmowy i Wstępu, wkładki z ilustracjami, zbioru aneksów i obszernej bibliografii, zawiera trzy rozdziały: 1. Chrystianizacja obrządku pogrzebowego w Polsce; 2. Chrześcijańskie obrzędy pogrzebowe w Polsce wczesnośredniowiecznej; 3. Obrzędy pogrzebowe w Polsce od XIV do XVII wieku (1631).

Publikacja, faksymile pierwszego wydania, jest dostępna w formacie PDF (101 MB); wydanie nowe, drugie, jest dostępne w formacie PDF (14,4 MB) i ePUB (4,54 MB).

Podgląd fragmentów faksymile wydania pierwszego w formacie PDF (Liturgia pogrzebu w Polsce).
Pogląd fragmentów wydania drugiego w formacie PDF (Liturgia pogrzebu w Polsce)

Faksymile wydania pierwszego można pobrać w formacie PDF (101 MB), a wydania drugiego w formacie PDF (14,4 MB) i w formacie ePUB (3,24 MB).


Na początek strony      Powrót do Wykazu e-booków i tekstów do pobrania