Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Szkolna i gminna kronika parafii Wielowieś

Okładka do ebooka: Szkolna i gminna kronika parafii WielowieśOkładka do ebooka: Szkolna i gminna kronika parafii Wielowieś

Szkolna i gminna kronika parafii Wielowieś została założona w 1868 roku przez kierownika wielowiejskiej szkoły ludowej Antona Zimmermanna i była prowadzona najpierw przez samego Zimmermanna, a następnie przez kolejnych kierowników i wreszcie samych nauczycieli do 1941 roku. Wszystkie do niej wpisy zostały sporządzone dawnym odręcznym pismem niemieckim, czyli pismem neogotyckim, powstałym w I połowie XVI wieku, a używanym w trzech odmianach do połowy XX wieku, głównie w krajach niemieckich.

Oryginalny tytuł Kroniki brzmi Schul und Gemeinde Chronik der Parochie Langendorf. Jest ona przykładem realizacji zalecenia rejencji opolskiej z 1868 roku zakładania i prowadzenia kroniki szkolnej o zróżnicowanym schemacie i systematycznym uwzględnianiu treści związanych zarówno ze szkołą, jak i gminą. Dzięki temu dowiadujemy się z Kroniki nie tylko o założeniu wielowiejskiej szkoły powszechnej, jej patronacie, okręgu szkolnym, nauczycielach, uposażeniu, liczebności uczniów, rozbudowach lub przebudowach budynków szkolnych, wizytacjach i uroczystościach szkolnych, programach nauczania, lecz także o założeniu wsi, jej wielkości, warunkach gospodarczych, liczbie, języku, wyznaniu, zawodach, zamożności jej mieszkańców oraz ważnych wydarzeniach w sferze społecznej, religijnej, gospodarczej, kulturowej i politycznej.

Publikacja Kroniki w formacie PDF co do zawartości i układu nie różni się niczym od wydania jej w wersji papierowej, dostępnej w Gminnym Ośrodku Kultury Wielowieś.

Jeśli chodzi o układ, to skany stron Kroniki, transliterację oryginalnego tekstu i jego przekład zamieszczono na tzw. stronach widzących, by Czytelnik miał możliwość porównania rękopisu z jego transliteracją i tłumaczeniem.
Światła, jakie na niektórych stronach występują między transliteracją a przekładem, zapełniono ilustracjami, które stanowią ważny element publikacji, ponieważ niejednokrotnie mówią więcej niż sam tekst. Starano się o odpowiedniość materiału graficznego z tekstem za wyjątkiem stron 68, 69 i 70. Na stronach tych, korzystając z wolnego miejsca, zamieszczono szersze informacje o używanych w tamtych czasach drewnianych pompach (s. 68), o wartościowym dziele sztuki, obrazie Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny, wielowiejskiego kościoła (s. 69) oraz o jego zabytkowym ołtarzu głównym z kościoła jezuitów w Opolu (s. 70).

W przypadku publikacji Kroniki w formacie PDF zaleca się następująco ustawić zakładkę WIDOK (Wyświetlanie strony/Dwie strony/Pokaż stronę okładki w widoku Dwie strony), korzystać z łączy: pozycje Spisu treści; tytuły i podtytuły Kroniki; odnośniki – przypisy, oraz z ikony łącza zamieszczonego obok ilustracji, które na ogół umożliwia pozyskanie o nich dodatkowych informacji podanych w Spisie i opisie ilustracji.

W porównaniu z papierowym i w formacie PDF wydaniem Kroniki w publikacji w formacie ePUB nie uwzględnia się skanów jej oryginału, poprzestając na paralelnym rozmieszczeniu transliterowanego tekstu niemieckiego i jego przekładu na język polski. Zrezygnowano także z zamieszczenia Wykazu osóbWykazu miejscowości oraz dokonano wyboru ilustracji. Wydanie w formacie ePUB jest zatem uboższe, ale spełnia najistotniejszy postulat w tego rodzaju publikacjach, mianowicie pozwala Czytelnikowi zapoznać się równocześnie z tekstem oryginału i jego przekładem.

Publikację, w formie e-booka, można pobrać w formacie PDF (152 MB) i ePUB (6,64 MB).


Na początek strony      Powrót do Wykazu e-booków i tekstów do pobrania