Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Jacek Salij OP, Droga Światła

Ilustracje w ebooku Droga Światła

Pełny tytuł tej publikacji brzmi:Droga Świata. 14 spotkań ze zmartwychwstałym Panem. Droga Światła jest jednym z najnowszych nabożeństw Kościoła katolickiego, które powstało pod koniec XX wieku. Polega ono na rozważaniu tajemnicy wiary, jaką jest zmartwychwstanie Jezusa. Cykl czternastu rozważań niewątpliwie nawiązuje ze względu na samą ich liczbę do nabożeństwa Drogi Krzyżowej, ale z trudem można go nazwać przedłużeniem nabożeństwa o męce i śmierci Jezusa. Wydaje się raczej rozwiniętą wersją praktyki, także niedawnej, dodawania do Drogi Krzyżowej piętnastej stacji – zmartwychwstania Jezusa.

Schemat Drogi Światła zamieścił w oficjalnym modlitewniku Roku Jubileuszowego, Pielgrzymi na modlitwie, Główny Rzymski Komitet Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, uznając to nabożeństwo za cenną propozycję rozwijania duchowości paschalnej.

Sam schemat nie jest jednak absolutnie zobowiązujący. Na stronach internetowych można znaleźć różniące się pod tym względem propozycje. Nie do końca jest również ustalona jego liturgiczna czy paraliturgiczna oprawa czy sposób odprawiania.

Niniejsze wydanie elektroniczne Drogi Światła w opracowaniu Jacka Salija OP, pierwotnie wydane w formie książkowej przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek, zostało uzupełnione dziełami sztuki obrazującymi biblijne teksty mówiące o spotkaniach Zmartwychwstałego Pana ze swoimi uczniami (chrystofaniach) czy o wydarzeniach związanych z tą tajemnicą wiary. W informacjach dodanych do tych dzieł sztuki, którymi opatrzono edycje w formacie PDF i ePUB, podano linki m.in. do stron internetowych poświęconych ich autorom czy miejscom ekspozycji dzieł, w nadziei, że w ten sposób Droga Światła zyska dodatkowy koloryt.

Publikację można pobrać w formacie PDF (2,15 MB) i  ePUB (3,24 MB).


Na początek strony      Powrót do Wykazu e-booków i tekstów do pobrania