Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie ../../przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Usługi w kształcie pióra/stalówki: jakie prace można zlecić firmie przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Antykwariat w kształcie pióra/stalówki: wykaz książek antykwarycznych przycisk Zamówienia w kształcie pióra/stalówki: zamówienia usług, materiałów edytorskich, ebooków, książek antykwarycznych przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Alfabetyczny katalog autorów książek antykwarycznych

które można zamówić zgodnie z zasadami określonymi pod zakładką ZAMÓWIENIA.

logo Katalog autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Powrót


KATALOG TYTUŁÓW                    FORMULARZ ZAMÓWIENIA

NrAutorTytułWydawcaRokStanCena
0177Kardynał John Henry Newman 1801-1890IWPax1967nu/okł10 zł
0052Abele J.Nauka i technika a wiaraIWPax1969d
m/okł/pł
10 zł
0111Amsterdamski S.Engels (Myśli i Ludzie)WP1964nu/obw10 zł
0158Amterdamski S.Między doświadczeniem a matafizyką. Z filozoficznych zagadnień rozwoju naukiKiW1973d10 zł
0053Arnaud J.Wcielenie wiaryIWPax1970d10 zł
Powrót
0149Bocheński J. M.Philosophy. An Introduction (Harper TorchbooksH&R1972d10 zł
0160Bocheński J. M.Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznychIWPax1986d10 zł
0176Borkowski S. von Dunin S.J.Spinoza nach Dreihundert JahrenFDV1932d10 zł
0013Boros L.Odkrywanie myśliIWPax1975d5 zł
0018Boros L.Istnienie wyzwoloneIWPax1971d5 zł
0061Boros L.Odkrywanie BogaIWPax1974d10 zł
0080Boros L.Istnienie wyzwolone Misterium mortisIWPax1985d***10 zł
0174Borzym S.Poglądy filozoficzne Henryka StruvegoOssolineum, PAN1974d10 zł
0019Brazzola G.Aktualność świętego TomaszaIWPax1975d10 zł
0119Buczyńska-Garewicz H.James (Myśli i Ludzie)WP1973d10 zł
Powrót
Caruso I. A.zob. Abele
Chauchard J. D.zob. Brazzola
Chauchard P.zob. Abele
Chenu M.-D.zob. Abele
0045Chesterton G. K.Święty Tomasz z AkwinuIWPax1974d
t/okł/pł
10 zł
0141Cichowicz S.Filozof i istnienie. U podstaw teodycei G. W. LeibnizaPWN1970d10 zł
0009Cooke B.,kształtowanie wiaryIWPax1976d5 zł
0064Copleston F. C.Filozofie i kulturyIWPax1986d10 zł
Costa de Beauregard O.zob. Abele
0055Crombie A. C.Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej (t.1)IWPax1960d10 zł
0056Crombie A. C.Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej (t.2)IWPax1960nu/okł15 zł
Powrót
0037D’Arcy M. C.Humanizm i chrześcijaństwoIWPax1973d10 zł
0022D’Heilly A. S.J.Twarz człowieka obliczem BogaIWPax1974d5 zł
0007Dartigues A.Wierzący wobec krytyki współczesnejIWPax1978d5 zł
0038Dawson Ch.Podział chrześcijaństwa na ZachodzieIWPax1967m/okł/pł*10 zł
0131Dąmska I.O konwencjach i konwencjonalizmieOssolineum, PAN1975nu/okł10 zł
0060Dietrich S. deBoży plan zbawieniaIWPax1967m/okł/pł*10 zł
0171Domański J.Erazm i filozofia. Studium o koncepcji filozofii Erazma z RotterdamuOssolineum, PAN1973d
t/okł/pł
10 zł
Dondeyne A.zob. Abele
0025Duquoc Ch.Niejasności teologii sekularyzacjiIWPax1975d10 zł
0010Durandeaux J.Żywe pytanie do „martwego” BogaIWPax1971d5 zł
0023Durandeaux J.Wieczność w życiu codziennymIWPax1968d
m/okł/pł
10 zł
0146Dziamski S.Zarys polskiej filozoficznej myśli marksistowskiej 1878-1939PWN1973d5 zł
0099Dziżyński J.Proudhon (Myśli i Ludzie)WP1975nu/obw10 zł
Powrót
0012Farmer A.Wiara i rozważaniaIWPax1971d5 zł
0020Farrer A.Nauka o Bogu?IWPax1971d5 zł
Powrót
0069Gawecki B. J.Polscy myśliciele romantyczniIWPax1972d10 zł
0026Gawecki B. J.Zagadnienie przyczynowości w fizyceIWPax1969d10 zł
0081Gawecki B. J.Myślenie i postępowanieIWPax1975d
t/okł/pł
10 zł
George A.zob. Abele
Gernet P.zob. Brazzola
0043Gilkey L.Nazwanie wichruIWPax1976d10 zł
0031Gilson E.Lingwistyka a filozofiaIWPax1975d10 zł
0072Gilson E.Chrystianizm a filozofiaIWPax1988nu/okł8 zł
0073Gilson E.Chrystianizm a filozofiaIWPax1988d8 zł
0078Gilson E.Jedność doświadczenia filozoficznegoIWPax1968d
t/okł/pł
10 zł
0024Gogacz M.Istnieć i poznawaćIWPax1976d5 zł
0041Gogacz M.Wokół problemu osobyIWPax1974d10 zł
0107Gordon M.Leibniz (Myśli i Ludzie)WP1974nu/obw10 zł
0002Grelot P.Świat, który ma przyjśćIWPax1979d5 zł
0062Grzegorczyk A.Mała propedeutyka filozofii naukowejIWPax1989d10 zł
0067Grzegorczyk A.MoralitetyIWPax1986d5 zł
0139Grzegorczyk A.Schematy i człowiek. Szkice filozoficzne (Więź 8)Znak1963nu/okł10
0091Guiraud P.Semiologia (Omega 270)WP1974nu/okł10 zł
0071Guitton J.Sens czasu ludzkiegoIWPax1989d10 zł
0034Gutiérrez G.Teologia wyzwoleniaIWPax1976d10 zł
Powrót
0027Habach R.U źródeł chrześcijaństwaIWPax1982d10 zł
0155Heller M.Spotkania z naukąZnak1974nu/okł10 zł
0159Hempoliński M.U źródeł filozofii zdrowego rozsądku. Thomasa Reida teoria spostrzeżenia zmysłowegoPWN1966nu/okł10 zł
0142Hertkens J.P. Joseph Kleutgen S. J. Sein Leben und seine literarische Wirksamkeit. Zum Sä243argedächtnis seiner Geburt (1811-1911)VFP1910d
t/okł
10 zł
0172Hinz H.Filozofia Hugona Kołłątaja. Zarys monografiiKiW1973nu/obw
t/okł/pł
10 zł
0015Hooykaas R.Religia i powstanie nowożytnej naukiIWPax1975nu/okł5 zł
Powrót
0103Jachimowicz L.Seneka (Myśli i Ludzie)WP1977d10 zł
0105Jachimowicz L.Sceptycyzm grecki (Myśli i Ludzie)WP1972nu/obw10 zł
0165Jankowski H.Wolność i moralnośćKiW1970nu/obw10 zł
0021Janssens L.Wolność sumienia i wolność religijnaIWPax1970d5 zł
0143Jaworski M.Władysław TatarkiewiczInterpress1975nu/okł5 zł
0085Jedynak S.Etyka Starożytnego Wschodu (Omega 222)WP1972d10 zł
0101Jedynak S.Hume (Mysli i Ludzie)WP1974nu/obw10 zł
0114Jedynak S.Etyka polska w latach 1863-1918 (Myśli i Ludzie)WP1977nu/obw10 zł
0147Joad C. E. M.Philosophy (Teach Yourself Books), wyd. 16StPHWL1974nu/okł5 zł
0006Johann R.Wiara. Nadzieja. MiłośćIWPax1971d5 zł
0044Jones B. E. (wybór)W poszukiwaniu prawdy. Ludzie nauki o istnieniu Boga i religiiIWPax1975d10 zł
Powrót
Kaelin J.zob. Abele
0150Kawyn S.Renesans i humanismLamus1947nu/okł5 zł
0095Kielanowski T.Rozmyślania o przemijaniu (Omega 240)WP1973nu/okł5 zł
0164Klimowicz E.Utylitaryzm w etyce. Współczesne kontrowersje wokół etyki Johna Stuarta MillaPWN1974d10 zł
0156Kmita J.Szkice z teorii poznania naukowegoPWN1976nu/okł10 zł
0123Korolec Jerzy B.Filozofia moralna Jana Burydana. Paryski wzór krakowskich dysput z zakresu „Etyki” w pierwszej połowie XV w.Ossolineum, PAN1973d10 zł
0065Krokiewicz A.Sceptycyzm grecki (od Pierona do Karneadesa)IWPax1964nu/obw10 zł
0066Krokiewicz A.Sceptycyzm grecki (od Filona do Sekstusa)IWPax1966nu/obw10 zł
0082Krokiewicz A.Hedonizm EpikuraIWPax1961nu/obw10 zł
0117Krzemień-Ojak S.Vico (Myśli i Ludzie)WP1971nu/obw10 zł
0118Krzemień-Ojak S.Labriola (Myśli i Ludzie)WP1975d10 zł
0098Kuczyńska A.Piękno. Mit i rzeczywistość (Omega 229)WP1972d10 zł
0096Kuderowicz Z.Filozofia dziejów (Biblioteka Wiedzy Współczesnej Omega 264)WP1973nu/obw10 zł
0109Kuderowicz Z.Nietsche (Myśli i Ludzie)WP1976nu/obw10 zł
0097Kuksewicz Z.Filozofia średniowieczna jako ideologia (Omega 256)WP1973nu/okł10 zł
0011Küng H.Bóg a cierpienieIWPax1973d5 zł
Powrót
Lacombe O.zob. Brazzola
Laloup J.zob. Abele
0001Laurentin R.Czy Bóg umarłIWPax1969nu/okł5 zł
0092Leach E.Lévi - Strauss (Omega 255)WP1973nu/okł10 zł
Leroi-Gourhan A.zob. Abele
0115Leszczyna H.Petrażycki (Myśli i Ludzie)WP1974d10 zł
0102Leśniak K.Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej (Myśli i Ludzie)WP1972nu/obw10 zł
0108Leśniak K.Arystoteles (Myśli i Ludzie)WP1975nu/obw10 zł
0028Levi A.Religia a życieIWPax1969d10 zł
0014Lewis C. S.Rozważania o chrześcijaństwieIWPax1969d
m/okł/pł
5 zł
0017Lewis C. S.Cztery miłościIWPax1973d5 zł
0036Lonergan B. J. F.Metoda w teologiiIWPax1976d10 zł
0030Luijpen W. A.Fenomenologia egzystencjalnaIWPax1972nu/okł10 zł
Powrót
0008Mackey J. P.Tradycja i zmiana w KościeleIWPax1974d5 zł
0004Manaranche A.Bóg żywy i rzeczywistyIWPax1974d5 zł
0154Marciszewski W.Metody analizy tekstu naukowegoPWN1977nu/okł10 zł
0178Marek Junianus JustynusZarys dziejów powszechnych starożytności na postawie Pompejusza Trogusa (z dadaniem Prologów)IWPax1988nu/obw10 zł
0029Mascall E. L.Teologia chrześcijańska a nauki przyrodniczeIWPax1968d
m/okł/pł
10 zł
0049Mascall E. L.Chrześcijańska koncepcja człowieka i wszechświataIWPax1986d10 zł
0051Mascall E. L.Sekularyzacja chrześcijaństwaIWPax1970d10 zł
0074Mascall E. L.Chrześcijańska koncepcja człowiekaIWPax1968d
m/okł/pł
10 zł
0077Mascall E. L.Chrześcijańska koncepcja człowiekaIWPax1962d10 zł
0126Maślińska H. (red.)Moralne ideały i rzeczywistośćPZWSz1971nu/okł10 zł
0042McGinley Ph.Podpatrując świętychIWPax1972d10 zł
0145Michalski K.Heidegger i filozofia współczesnaPIW1978d5 zł
0133Morin E.Zagubiony paradygmat – natura ludzka (BMW)PIW1977nu/okł10 zł
Murawski K.zob. Rudniański
Powrót
0153Nowicki A.Portrety filozofów w poezji, malarstwie i muzyceWL1978nu/obw10 zł
Powrót
0089Ochocki K.Spory o pojęcie materii (Omega 237)WP1972d10 zł
0090Ochocki K.Wokół sporów o filozofię (Omega 329)WP1978nu/okł10 zł
0170Ogonowski Z.LockeKiW1972nu/okł10 zł
0169Oraison M.Współczesność a etyka katolicka (Więź t. 18)Więź1967nu/okł10 zł
0162Ossowska M.Normy moralne. Próba systematyzacjiPWN1970nu/obw
t/okł/pł
10 zł
Powrót
0110Paluch A. K.Malinowski (Myśli i Ludzie)WP1983d10 zł
0106Panasiuk R.Feuerbach (Myśli i Ludzie)WP1972nu/obw10 zł
0032Philibert M.Paul Ricoeur czyli wolność na miarę nadzieiIWPax1976d10 zł
0033Philibert M.Paul Ricoeur czyli wolność na miarę nadzieiIWPax1976d10 zł
0093Piaget J.Strukturalizm (Omega 224)WP1972nu/okł*10 zł
0016Pieper J.O miłościIWPax1975d5 zł
0068Pieper J.ScholastykaIWPax1963nu/okł**8 zł
Plé A.zob. Brazzola
0120Płużański T.Pascal (Myśli i Ludzie)WP1974nu/obw10 zł
0148Politzer G.Filozofia i mityOssolineum1982nu/okł5 zł
0047Polkinghorne J.Istnienie świata (spojrzenie chrześcijanina fizyka)IWPax1988d5 zł
0129Potocki-Hoser A.Wyznaczniki postawy altruistycznej. Badania nad zachowaniami prospołecznymiPWN1971nu/okł10 zł
Powrót
0127Radwiłowicz R.O rozwoju i kształtowaniu światopogląduNK1971nu/okł10 zł
0005Ratzinger J.Wiara i przyszłośćIWPax1975d5 zł
Ricoeur P.zob. Abele
0076Ricour P.Egzystencja i hermeneutykaIWPax1975d10 zł
0079Rogalski A.Między fascynacją a krytycyzmemIWPax1988d10 zł
0088Rolbiecki W.Towarzystwa naukowe w Polsce (Omega 225)WP1972d10 zł
0084Rolewski J.Kant a metafizykaIWPax1991d10 zł
Roqueplo Ph.zob. Abele
0063Rosnerowi H.Jedność filozofii i wielość językówIWPax1975d10 zł
0137Rudniański J.Sprawność umysłowa. Wybór metod (Sygnały)WP1972nu/okł10 zł
0138Rudniański J., Murawski K.(red.)Na krawędzi epoki. Rozwój duchowy i działanie człowieka (BMW)PIW1985nu/okł10 zł
0173Rudzki J.Aleksander Świętochowski i pozytywizm warszawskiPWN1968nu/okł10 zł
Powrót
0059Schoonenberg P.Boży świat w stwarzaniuIWPax1972d10 zł
0070Seatle J. R.Czynności mowyIWPax1987d10 zl
0175Serre J.Naścieżaj. Próba metody pogodzenia powszechnego i całkowitego poznaniaKŚWbrwu/okł8 zł
0135Siemianowski A.Pytanie, wątpienie, wybór. Szkice sceptyczne (Więź 20)Więź1967nu/okł10 zł
0144Sikora A.Siedmiu greckich filozofówKAW1976nu/okł5 zł
0161Sikora A.Spotkania z filozofiąIskry1970u/obw
t/okł/pł
10 zł
0104Skarga B.Comte (Myśli i Ludzie)WP1977d10 zł
0179Skowron S.Ewolucjonizm, wyd. 3PZWL1967t/okł/pł15 zl
0054Smith J. E.Doświadczenie i BógIWPax1971d10 zł
0163Soldenhoff S.O intuicjonizmie etycznym. Obowiązek i wartość w systemie W. D. RossaPWN1969nu/okł10 zł
0168Soldenhoff S.Wprowadzenie do etykiPWN1972d10 zł
Soucy Cl.zob. Abele
0125Spink J. S.Libertynizm francuski od Gassendiego do Voltaire’aKiW1974nu/okł10 zł
0128Spirkin A.Pochodzenie świadomościKiW1966nu/okł10 zł
0050Stawikowski A.Wszechświat Kopernika a kosmologia współczesna (BK nr 11)TNT1973d10 zł
0132Suchodolski B.Kim jest człowiek (Omega 273)WP1974nu/okł10 zł
0166Symonides J.Wychowanie dla pokojuKiW1980d10 zł
0180Szafer Wł.Powstanie i drogi rozwoju życia na ziemiTNKUL1948brosz5 zł
0057Szyszkowska M.U źródeł współczesnej filozofii prawa i filozofii człowiekaIWPax1972d10zł
0058Szyszkowska M.Dociekania nad prawem natury czyli o potrzebach człowiekaIWPax1972d10 zł
Powrót
0151Tanalski D.Czy filozofia jest potrzebna?KiW1973nu/okł5 zł
0003Thils G.Chrześcijaństwo bez religii?IWPax1975d5 zł
0100Tokarczyk R.Winstanley (Myśli i Ludzie)WP1975nu/obw10 zł
0083Trapè A.Święty Augustyn. Człowiek-duszpasterz-mistykIWPax1987d10 zł
0039Tresmontant C.Problem istnienia BogaIWPax1970d10 zł
Powrót
0035Van der Poel C.W poszukiwaniu wartości ludzkichIWPax1976d10 zł
0046Van Melsen A. G.Filozofia PrzyrodyIWPax1963d10 zł
0075Van Melsen A. G.Nauki fizykalne a etykaIWPax1970nu/okł10 zł
0048Van Peursen C. A.Antropologia filozoficznaIWPax1971d10 zł
Powrót
0116Waldenberg M.Kautsky (Myśli i Ludzie)WP1976d10 zł
0121Walicki A.Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmuWP1973nu/obw15 zł
0094Wieczorek Z.Neopsychoanaliza i marksizm (Omega 245)WP1973nu/okł10 zł
Powrót
0086Ziembiński Z.Analiza pojęcia czynu (Omega 233)WP1972nu/okł10 zł
0167Zwoliński Z.Byt i wartość u Nicolaia HartmannaPWN1974d10 zł

Na początek strony