Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Usługi w kształcie pióra/stalówki: jakie prace można zlecić firmie przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Antykwariat w kształcie pióra/stalówki: wykaz książek antykwarycznych przycisk Zamówienia w kształcie pióra/stalówki: zamówienia usług, materiałów edytorskich, ebooków, książek antykwarycznych przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Na małej i dużej pętli bieszczadzkiej

Zdjęcia ukazujące piękno przyrody i sakralnej architektury bieszczadzkiej Tytuł tej serii zdjęć, powstałej na przełomie sierpnia i września 2002 r., jest umowny. W każdym razie zdjęcia zostały wykonane w czasie zwiedzania Bieszczad, korzystając z tzw. małejdużej pętli bieszczadzkiej. Podpisy pod zdjęciami cerkiew i kościołów nie uwzględniają często zawiłej historii tych budowli sakralnych. Wskazują jedynie na pierwotny ich stan i przynależność do tej bądź innej wspólnoty wyznaniowej.

Podpisy zaś pod zdjęciami przedstawiającymi piękno krajobrazu bieszczadzkiego niejednokrotnie nie są dość dokładne, np. Na dużej pętli czy W drodze „na Hulskie”. Podanie dokładniejszych informacji nie jest chyba możliwe, jako że nie była prowadzona żadna ich dokumentacja, ale chyba też niekonieczne. Zdjęcia nie są zapewne dość profesjonalne, ale miały jedynie być świadectwem fascynacji tym przepięknym zakątkiem. Niektóre – niestety wskutek nieszczęśliwych okoliczności – mają już wartość historyczną, choćby zdjęcia cerkwi greckokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej w Komańczy z 1802 r. (od 1963 r. cerkwi prawosławnej), która doszczętnie spłonęła w 2006 r. i całkowicie została odbudowana w 2010 r. w kształcie sprzed pożaru.

Zdjęcia: rozdzielczość - 300 dpi; rozmiar - 1654 x 1654 px
(istnieje możliwość przygotowania skanów zdjęć w większej rozdzielczości)

© Nar Kerai

Galeria

Cena: jednostkowa - 8 zł; kompletu (59 zdjęć - 118 MB) - 400 zł

Formularz zamówienia


Linki do pozostałych grafik

Biblia pauperum Madonny sanktuariów maryjnych Liturgiczne grafiki Grafiki epizodów nowotestamentowych Grafiki architektury watykańskiej
Grafiki stacji Drogi krzyżowej Grafiki symboli masońskich Grafiki roślin i zwierząt Zdjęcia krajobrazu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Suleczyńskie pejzaże

Na początek strony      Powrót do Wykazu materiałów edytorskich
przycisk Start w kształcie kałamarza: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie kałamarza: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie kałamarza: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Usługi w kształcie kałamarza: jakie prace można zlecić firmie przycisk Materiały w kształcie kałamarza: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie kałamarza: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Antykwariat w kształcie kałamarza: wykaz książek antykwarycznych przycisk Zamówienia w kształcie kałamarza: zamówienia usług, materiałów edytorskich, ebooków, książek antykwarycznych przycisk Kontakt w kształcie kałamarza: kontakt z firmą