Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Usługi w kształcie pióra/stalówki: jakie prace można zlecić firmie przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Antykwariat w kształcie pióra/stalówki: wykaz książek antykwarycznych przycisk Zamówienia w kształcie pióra/stalówki: zamówienia usług, materiałów edytorskich, ebooków, książek antykwarycznych przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Paweł Pachciarek, Zawiłości górnośląskich nazw miejscowych

Okładka do ebooka: Paweł Pachciarek, Zawiłości górnośląskich nazw miejscowychOkładka do ebooka: Paweł Pachciarek, Zawiłości górnośląskich nazw miejscowych W swym Krótkim zarysie historii parafii Wielowieś ks. Stefan Łysik wymienia wiele miejscowości, pozostających w bliższym lub dalszym związku z Wielowsią, wsią i parafią. Niektórym z nich poświęca więcej uwagi, wskazując na różne zapisy i pochodzenie ich nazw. Wydaje się, że warto jednak przyjrzeć się historii, czyli pochodzeniu i znaczeniu, wszystkich wspomnianych przez Autora nazw w aneksie, w którym z jednej strony nie przekraczałoby się w zasadzie ram wyznaczonych zamiarem Krótkiego zarysu, a z drugiej w jakiejś skromnej mierze spełniało ewentualne oczekiwania Czytelnika w tej właśnie kwestii.

Aneks w zasadzie ogranicza się do przedstawienia form zapisu i prostego wyjaśnienia znaczenia nazw wspomnianych przez ks. Łysika, idąc najpierw, jeśli chodzi o źródła, jego śladami, jedynie szerzej wykorzystując zawarte w nich wiadomości, a następnie uzupełniając je o dodatkowe źródła, np. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego czy Wikipedię, oparte na szerokiej literaturze przedmiotu, dawnej i współczesnej. Wykorzystane teksty zostały, na użytek Aneksu, podzielone na źródła i opracowania i zarówno w Aneksie, jak i w wykazie literatury ułożone w porządku chronologicznym. W wykazie literatury odnotowano też tytuły niektórych prac pomocniczych, które odnotowano w trakcie opracowywania Aneksu i z pewnością mogłyby poszerzyć rozumienie kwestii związanych z nazewnictwem geograficznym.

Wymienione przez ks. Łysika w Krótkim zarysie miejscowości uzupełniono, idąc za jego przykładem przynajmniej w odniesieniu do Wielowsi, o należące do nich i wymienione w źródłach osady, przysiółki, folwarki, młyny, kuźnice, leśniczówki, o ile mają (miały) własne nazwy

Publikację, w formie e-booka, można pobrać w formacie PDF (3,00 MB) i ePUB (8,44 MB).


Inne ebooki tego Autora

Okładka do ebooka Quiz. Na każdą porę roku kościelnego

Książeczka ta, przeznaczona nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych - zwłaszcza rodziców, przedszkolanek, katechetów, nauczycieli, liderów grup parafialnych. Krzyżówki, komiksy, zgadywanki... związane z rokiem liturgicznym.

Quiz. Na każdą porę roku kościelnego

Okładka do ebooka Religie drogami zbawienia

Omówienie religii, które imiennie wymienia soborowa Deklaracja o stosunku Kościoła katolickiego do religii niechrześcijańskich. Tekst opatrzony jest wieloma dodatkowymi informacjami i wyjaśnieniami, a także ilustracjami.

Religie drogami zbawienia

Okładka do ebooka Sacrum jako przedmiot świadomości religijnej

Praca zajmuje się problemami związanymi (w aspekcie obiektywności i realności) z rozumieniem sacrum jako przedmiotu świadomości religijnej. Takie rozumienie sacrum wydaje się zgodne z intencją klasyków sakrologicznego nurtu religiologicznego.

Sacrum jako przedmiot świadomości religijnej

Okładka do ebooka Zgadywanki zapałczane

Zbiór zgadywanek zapałczanych - dobra i użyteczna propozycja na przyjemne spędzenie czasu samemu czy w małym gronie przyjaciół, kolegów, towarzyszy wspólnej zabawy.

Zgadywanki zapałczane


Na początek strony      Powrót do Wykazu e-booków i tekstów do pobrania
przycisk Start w kształcie kałamarza: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie kałamarza: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie kałamarza: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Usługi w kształcie kałamarza: jakie prace można zlecić firmie przycisk Materiały w kształcie kałamarza: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie kałamarza: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Antykwariat w kształcie kałamarza: wykaz książek antykwarycznych przycisk Zamówienia w kształcie kałamarza: zamówienia usług, materiałów edytorskich, ebooków, książek antykwarycznych przycisk Kontakt w kształcie kałamarza: kontakt z firmą