Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Usługi w kształcie pióra/stalówki: jakie prace można zlecić firmie przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Antykwariat w kształcie pióra/stalówki: wykaz książek antykwarycznych przycisk Zamówienia w kształcie pióra/stalówki: zamówienia usług, materiałów edytorskich, ebooków, książek antykwarycznych przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Paweł Pachciarek, Zapomniani w rodzinnej Wielowsi

Okładka do ebooka: Paweł Pachciarek, Zapomniani w rodzinnej WielowsiOkładka do ebooka: Paweł Pachciarek, Zapomniani w  rodzinnej Wielowsi Zarówno w najstarszych dostępnych źródłach dziejów Wielowsi, jak i w opracowaniach dziejów wsi i parafii wielowiejskiej, odnotowuje się ogromną rzeszę osób związanych z wsią i parafią Wielowieś. Niektórych znane jest jedynie imię, innych także nazwisko, zajęcie czy zawód, jakim się parały, jeszcze innych ich status społeczny. Więcej wiadomości przekazuje się o rzemieślnikach, nauczycielach, urzędnikach, sołtysach, wójtach, proboszczach, właścicielach majątków. Gdyby ktoś zechciał się podjąć spisania biografii chociażby tylko co znamienitszych postaci związanych z wielowiejską ziemią, z pewnością stanąłby przed zadaniem stworzenia wielotomowego dzieła.

Przeglądając dostępne źródła i opracowania o wielowiejskiej gminie i parafii, dostrzega się, że w gronie wymienianych postaci, mimo ich natłoku, są pewne braki. I nie chodzi o osoby, o których wiadomo, że powinny znaleźć się na osobowych listach postaci związanych z Wielowsią, np. proboszczów. Nie ma się też na myśli sporządzenia pełnej listy właścicieli majątków na ziemi wielowiejskiej czy, jak się też mówi, w państwie wielowiejskim. Chodzi o takie postacie, o których powinno się wzmiankować w źródłach i opracowaniach, ale się w nich nie spotyka, a o ich więzi z Wielowsią można przypadkowo dowiedzieć z innych źródeł czy materiałów. Chodzi też o postacie, które nie tylko są związane z Wielowsią, ale są także dla niej i dla ukazania pełnej jej historii ważne.

Uzupełnienie listy wielowsian stanowi główny przedmiot tego opracowania, które można potraktować jako kolejny aneks do Krótkiego zarysu historii parafii Wielowieś ks. Stefana Łysika SVD i jest nim w zamiarze jego autora. Niniejszy zatem aneks będzie poświęcony sześciu takim postaciom urodzonym w Wielowsi. W porządku chronologicznym, biorąc pod uwagę daty ich urodzenia, są nimi:

Barnard Gratz (urodzony w 1734); Michael Gratz (urodzony w 1735); Siegfried Stein (urodzony w 1844); Georg Siske (urodzony w 1875); Kurt Zschirnt (urodzony w 1897); Josef Walburg (urodzony w 1924).

Autor aneksu nie stawia sobie za zadanie napisania biografii tych postaci, a jedynie wypełnienie dostrzeżonej luki w prezentacji osób związanych z Wielowsią i przybliżenie ich na podstawie wstępnie dostępnych materiałów, zwłaszcza internetowych i zdigitalizowanych. Być może aneks zachęci historyków do opracowania ich pełnej biografii.

Choć zakres i treść tak zaplanowanego aneksu są tematycznie dość zawężone, to jednak jego realizacja okazuje się żmudna i czasochłonna z tej racji, że wymienione postacie żyły i działały w różnych czasach i w odmiennych środowiskach społecznych, a naszkicowanie, nawet ogólnikowo, tych historycznych i środowiskowych uwarunkowań jest niezbędne do właściwego poznania bohaterów biogramów.

Pewną niecierpliwością na ukończenie aneksu należy tłumaczyć decyzję o publikowaniu w formacie PDF poszczególnych biogramów. Być może tymczasem zostaną też zgłoszone uwagi do nich, które będzie można uwzględnić w ostatecznym wydaniu aneksu.

Do tej pory przygotowano i opublikowano:

Okładka do ebooka Zapomniani w rodzinnej Wielowsi. 1. Barnard i Michael Gratz

Ebook Barnard i Michael Gratz - część pierwsza aneksu Zapomniani w rodzinnej Wielowsi

Okładka do ebooka Zapomniani w rodzinnej Wielowsi. 2. Siegfried Stein

E-book Siegfried Stein - część druga aneksu Zapomniani w rodzinnej Wielowsi


Na początek strony      Powrót do Wykazu e-booków i tekstów do pobrania
przycisk Start w kształcie kałamarza: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie kałamarza: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie kałamarza: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Usługi w kształcie kałamarza: jakie prace można zlecić firmie przycisk Materiały w kształcie kałamarza: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie kałamarza: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Antykwariat w kształcie kałamarza: wykaz książek antykwarycznych przycisk Zamówienia w kształcie kałamarza: zamówienia usług, materiałów edytorskich, ebooków, książek antykwarycznych przycisk Kontakt w kształcie kałamarza: kontakt z firmą