Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Paweł Pachciarek, Zapomniani w rodzinnej Wielowsi
2. Siegfried Stein

Wybór ilustracji z ebooka Siegfried Stein

Mogłoby się wydawać, że przybliżenie postaci Siegfrieda Steina nie powinno nastręczać szczególnych trudności z tej racji, że był ojcem Edith Stein, której życie, w tym związki rodzinne, i działalność były i są przedmiotem wielu badań oraz publikacji. Tak jednak nie jest. Jak się okazuje, nie ma pewności nawet, a może lepiej zwłaszcza, co do daty i miejsca jego urodzenia. Wszystkie wątpliwości znajdą wyraz w odpowiednich miejscach ebooka, nie przesądzając o ich ostatecznym rozstrzygnięciu. Za podstawę danych o życiu Siegfrieda Steina obiera się opublikowane wspomnienia biograficzne Edith Stein i jej listy wraz z wszystkimi edytorskimi notami i komentarzami, jakimi opatrzyli je ich wydawcy, a mianowicie Aus dem Leben einer jüdischen Familie,1 Selbstbildnis in Briefen I (1916–1933)Selbstbildnis in Briefen II (1933–1943), a także książkę Susanne Batzdorff, Aunt Edith: The Jewish Heritage of a Catholic Saint, zawierającą wiele informacji z życia rodziny Siegfrieda Steina.

Niezależnie od tych źródeł uwzględnia się zachowane i dostępne rejestry (urodzeń, ślubów, zgonów), które stanowią zasadniczy zrąb opisywanych wydarzeń. Przełomowym w ustalaniu wielu nowych faktów w rodowodzie Siegfrieda okazało się odkrycie Matrikel 1800–1940, tj. zbiorów rejestrów urodzeń, ślubów, rozwodów, zgonów, sporządzonych w Jüdische Gemeinde Gleiwitz, a udostępnionych w formie mikrofilmów m.in. na stronie internetowej Family Search. Zbiory te odkrył, przynajmniej w zakresie badań więzi rodzinnych przodków Edith Stein ze strony jej ojca Siegfrieda Steina, Ivan Beernaert, belgijski genealog, badający od dwóch lat przodków Lotte Stein, urodzonej w Hamburgu, a zmarłej w Brugii. Beernaert zainteresował się jej rodowodem, ponieważ osoby, które ją znały, powiadały, że za życia twierdziła, iż jest siostrzenicą Edith Stein, ale nikt nie był w stanie dowieść związku między nimi. Poza tym do badań skłoniły go nieścisłości w istniejących genealogiach Edith Stein. Podjęte badania pozwoliły Beernaertowi ustalić pokrewieństwo między Edith Stein, urodzoną we Wrocławiu, a Lotte Stein, urodzoną w Hamburgu. Mianowicie: Lotte Stein, urodzona w Hamburgu, była córką Adolfa Steina, który urodził się w Dobrodzieniu (Guttentag), był synem Berthy Ring i Josepha Steina, który urodził się w 1815 w Wielowsi (Langendorf) jako syn Samuela Steina, dziadka Edith Stein, i jego pierwszej żony.

Badania te doprowadziły do odkrycia wspomnianych zbiorów registrów, dzięki czemu stało się możliwe nie tylko ustalenie wielu dotąd nieznanych faktów z życia dziadka, Josepha Steina, i ojca, Samuela Josepha Steina, Siegfrieda Steina i, oczywiście, pradziadka, dziadka Edith Stein po mieczu, ale także ustalić daty ślubów Samuela, śmierci jego żon, miejsc zamieszkania jego rodziny, zajęć, jakich się podejmował, zanim przeprowadził się do Nowej Wsi (Neudorf) koło Gliwic. Słowem, udało się ukazać w miarę szczegółowy obraz życia rodziny Samuela Steina w czasie, gdy przebywała ona w Wielowsi i Wojsce, czyli od 1812 (data urodzenia Simona, pierwszego dziecka z pierwszego małżeństwa) do co najmniej 1853 (data urodzenia Julie), który dotąd był prawie nieznany.

Publikację można pobrać w formacie PDF (6,99 MB) i ePUB (3,58 MB).Inne ebooki tego Autora

Okładka do ebooka Quiz. Na każdą porę roku kościelnego

Książeczka ta, przeznaczona nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych - zwłaszcza rodziców, przedszkolanek, katechetów, nauczycieli, liderów grup parafialnych. Krzyżówki, komiksy, zgadywanki... związane z rokiem liturgicznym.
Quiz. Na każdą porę roku kościelnego

Okładka do ebooka Religie drogami zbawienia

Omówienie religii, które imiennie wymienia soborowa Deklaracja o stosunku Kościoła katolickiego do religii niechrześcijańskich. Tekst opatrzony jest wieloma dodatkowymi informacjami i wyjaśnieniami, a także ilustracjami.
Religie drogami zbawienia

Okładka do ebooka Sacrum jako przedmiot świadomości religijnej

Praca zajmuje się problemami związanymi (w aspekcie obiektywności i realności) z rozumieniem sacrum jako przedmiotu świadomości religijnej. Takie rozumienie sacrum wydaje się zgodne z intencją klasyków sakrologicznego nurtu religiologicznego.
Sacrum jako przedmiot świadomości religijnej

Okładka do ebooka Zapomniani w rodzinnej Wielowsi. Mistrz Tryptyku z Wielowsi

Szkic dziejów środkowego obrazu wielowiejskiego tryptyku Zaśnięcie NMP, arcydzieła średniowiecznego malarstwa tablicowego, ważnego świadka w rozwoju przestawiania zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Obraz ten, który zapewne od początku XV w. zdobił ołtarz główny, w 1575, po przejęciu kościoła przez protestantów, został usunięty z kościoła, ale przetrwał, w końcu jako oszalowanie schodów na chór. Odkryty ponownie około 1890 ze względu na swe walory artystyczne został uznany za jedno z najwyższych osiągnięć tzw. stylu pięknego malarstwa średniowiecznego.
Zapomniani w rodzinnej Wielowsi. Mistrz Tryptyku z Wielowsi

Okładka do ebooka Zapomniani w rodzinnej Wielowsi. 1. Barnard i Michael Gratz

Bracia Barnard i Michael Gratz byli wnukami Jonatana Blocha, założyciela wielowiejskiej gminy żydowskiej. Jak wielu Żydów wywędrowali z górnośląskiej ziemi, będącej wówczas prowincją Prus, do Ameryki, gdzie wykazali się w czasach rodzących się Stanów Zjednoczonych Ameryki nieprzeciętną aktywnością gospodarczą, społeczną i religijną i stali się założycielami jeszcze dzisiaj istniejących gmin i instytucji.
Zapomniani w rodzinnej Wielowsi. 1. Barnard i Michael Gratz

Okładka do ebooka Zapomniani w rodzinnej Wielowsi. 3. Georg Siske

Pasjonująca biografia wielowsianina Georga, Rudolfa, Paula Siskego. Urodził się 1875. Po ukończeniu szkoły elementarnej w Wielowsi uczęszczał do Królewskiego Gimnazjum w Strzelcach Wielkich, studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, obronił pracę doktorską, był założycielem i dyrektorem Landerziehungsheim, nowego rodzaju placówki edukacyjno-wychowawczej w Sibyllenort (Szczodre), którego był też Amtsvorsteher (naczelnikiem urzędu). Zmarł w 1945.
Zapomniani w rodzinnej Wielowsi. 3. Georg Siske

Okładka do ebooka Zawiłości górnoślaskich nazw miejscowych

Aneks w zasadzie ogranicza się do przedstawienia form zapisu i prostego wyjaśnienia znaczenia nazw wspomnianych przez ks. Łysika w jego Krótkim zarysie historii parafii Wielowieś, idąc najpierw, jeśli chodzi o źródła, jego śladami, jedynie szerzej wykorzystując zawarte w nich wiadomości, a następnie uzupełniając je o dodatkowe źródła, np. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego czy Wikipedię, oparte na szerokiej literaturze przedmiotu, dawnej i współczesnej.
Zawiłości górnośląskich nazw miejscowych

Okładka do ebooka Zgadywanki zapałczane

Zbiór zgadywanek zapałczanych - dobra i użyteczna propozycja na przyjemne spędzenie czasu samemu czy w małym gronie przyjaciół, kolegów, towarzyszy wspólnej zabawy.
Zgadywanki zapałczane


Na początek strony      Powrót do części Zapomniani w rodzinnej Wielowsi
.Powrót do Wykazu e-booków i tekstów do pobrania