Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Usługi w kształcie pióra/stalówki: jakie prace można zlecić firmie przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Antykwariat w kształcie pióra/stalówki: wykaz książek antykwarycznych przycisk Zamówienia w kształcie pióra/stalówki: zamówienia usług, materiałów edytorskich, ebooków, książek antykwarycznych przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Bogusław Widła, Pedagogiczne wątki Pięcioksięgu biblijnego

Okładka do ebooka: Bogusław Widła, Pedagogiczne wątki Pięcioksięgu biblijnegoOkładka do ebooka: Bogusław Widła, Pedagogiczne wątki Pięcioksięgu biblijnego Pięcioksiąg (Pentateuch), który stanowi pierwszą i zarazem główną część Biblii hebrajskiej, obejmującą Księgę Rodzaju, Księgę Wyjścia, Księgę Kapłańską, Księgę Liczb i Księgę Powtórzonego Prawa, a został zredagowany w VI–V w. przed Chr. na podstawie starszych materiałów i tradycji, wykazuje także cele pedagogiczne. Zdaniem Autora, Bogusława Widły, emerytowanego profesora zwyczajnego nauk teologicznych (biblijnych), jest to pedagogika o nastawieniu religijnym, mająca służyć uzasadnieniu i umocnieniu wiary. Pięcioksiąg, zwracając się do ludu Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, odsyła najpierw do Jego historycznego objawienia.

Przedstawia Go jako wiernego Boga-wspomożyciela i Boga-obrońcę swojego ludu. Ukazuje Go jako Tego, który ma określone zamiary wobec swego ludu i sam go prowadzi do wyznaczonego celu. Kierując się względami pedagogicznymi, podejmuje także temat „szemrania” ludu, słabości wiary i buntu przeciw Bogu, eksponując zarazem wątek posłuszeństwa, jako jedynej właściwej drogi dla tych, którzy chcą należeć do Boga i cieszyć się Jego opieką.

Publikacja jest dostępna w formacie PDF (1,52 MB) i ePUB (3,29 MB).

Podgląd fragmentów w formacie PDF (Pedagogiczne wątki Pięcioksięgu biblijnego).

Cena w formacie PDF: 15 zł; cena w formacie ePUB: 12 zł

Formularz zamówienia


Inne ebooki tego Autora

Okładka do ebooka Ćwiczenie serca. 40 inspiracji biblijnych pomocnych w prawdziwym nawróceniu

W tekstach biblijnych każdy, nie tylko chrześcijan, może znaleźć wiele, zapewne nie tylko czterdzieści, inspiracji do urzeczywistniania swego prawdziwego człowieczeństwa. Często może oznaczać to powrót do człowieczych źródeł. Po prostu nawrócenie.

Ćwiczenie serca. 40 inspiracji biblijnych pomocnych w prawdziwym nawróceniu

Okładka do ebooka Hymn na głosy nieba i ziemi. Świat przyrody w Psalmach

Od czasów biblijnych zmienił się stosunek człowieka do świata – to jest „niebo i ziemia. Dla człowieka Biblii świat był domem, dla współczesnego miejscem eksploatacji. Czy w wizji świata zaproponowanej w Psalmach nadal można szukać inspiracji dla współczesnego rozumienia świata?

Hymn na głosy nieba i ziemi. Świat przyrody w Psalmach

Okładka do ebooka Jezus mojej wiary

Osobiste, ale zarazem biblijnie mocno ugruntowane świadectwo wiary, które może posłużyć za dobrą podstawę refleksji również nad własną wiarą w Jezusa.

Jezus mojej wiary


Na początek strony      Powrót do Wykazu e-booków i tekstów do pobrania
przycisk Start w kształcie kałamarza: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie kałamarza: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie kałamarza: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Usługi w kształcie kałamarza: jakie prace można zlecić firmie przycisk Materiały w kształcie kałamarza: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie kałamarza: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Antykwariat w kształcie kałamarza: wykaz książek antykwarycznych przycisk Zamówienia w kształcie kałamarza: zamówienia usług, materiałów edytorskich, ebooków, książek antykwarycznych przycisk Kontakt w kształcie kałamarza: kontakt z firmą