Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Usługi w kształcie pióra/stalówki: jakie prace można zlecić firmie przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Antykwariat w kształcie pióra/stalówki: wykaz książek antykwarycznych przycisk Zamówienia w kształcie pióra/stalówki: zamówienia usług, materiałów edytorskich, ebooków, książek antykwarycznych przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Bogusław Widła, Hymn na głosy nieba i ziemi. Świat przyrody w Psalmach

Okładka do ebooka: Bogusław Widła, Hymn na głosy nieba i ziemiOkładka do ebooka: Bogusław Widła, Hymn na głosy nieba i ziemi W ciągu kilku tysięcy lat, jakie upłynęły od czasów biblijnych, świat – to jest „niebo i ziemia” – nie uległ w swoich podstawach zasadniczym zmianom. Natomiast zmienił się radykalnie stosunek człowieka do świata. I nie tylko dlatego, że świat uległ niemal całkowitej desakralizacji. Dla tych, którzy współcześnie są z nim związani, świat stał się niejako obszarem kolonialnym, nieustannie podbijanym i programowo eksploatowanym. Dla człowieka zaś Biblii świat był raczej domem aniżeli krainą łupów, zdobyczy i korzyści. Człowiek Biblii jest „zadomowiony” w świecie; umie z niego korzystać, a jednocześnie weń się wsłuchiwać, cieszyć się nim i okazywać mu należny szacunek.

Człowiek Biblii zresztą dobrze wie, że tego domu nie zbudował sobie sam. Obowiązek szacunku dla świata łączy się ściśle z wiarą w to, że jest on dziełem Boga – dziełem pomyślanym i zrealizowanym właśnie ze względu na człowieka.Wobec tego można by postawić kilka pytań: Czy w ogóle warto jeszcze dzisiaj brać pod uwagę ową biblijną wizję świata? Czy może ona okazać się na nowo pożyteczna, inspirująca, twórcza? Czy potrafi pomóc w lepszym, pełniejszym zrozumieniu świata? Czy nie uległa ostatecznej dezaktualizacji?

Jeśli tak, to jednak - jak sugeruje Autor, Bogusław Widła - nie może chodzić o bezkrytyczny, literalny i naiwny powrót do wizji świata zaproponowanej w Psalmach. Ale wydaje się, że nadal można w nich szukać inspiracji dla pogłębionego i bardziej ubogacającego rozumienia świata. Temu przekonaniu Autor daje wyraz w refleksjach nad zjawiskami świata przyrody, o których z podziwem i szacunkiem, należnym dziełom Stwórcy, wypowiadali się starotestamentowi psalmiści.

Słowa psalmistów i namysł nad nimi opatrzono "współczesnymi" obrazami świata.

Publikacja jest dostępna w formacie PDF (3,83 MB) i ePUB (5,35 MB).

Podgląd fragmentów w formacie PDF (Hymn na głosy nieba i ziemi. Świat przyrody w Psalmach).

Cena w formacie PDF: 15 zł; cena w formacie ePUB: 12 zł

Formularz zamówienia


Inne ebooki tego Autora

Okładka do ebooka Ćwiczenie serca. 40 inspiracji biblijnych pomocnych w prawdziwym nawróceniu

W tekstach biblijnych każdy, nie tylko chrześcijan, może znaleźć wiele, zapewne nie tylko czterdzieści, inspiracji do urzeczywistniania swego prawdziwego człowieczeństwa. Często może oznaczać to powrót do człowieczych źródeł. Po prostu nawrócenie.

Ćwiczenie serca. 40 inspiracji biblijnych pomocnych w prawdziwym nawróceniu

Okładka do ebooka Jezus mojej wiary

Osobiste, ale zarazem biblijnie mocno ugruntowane świadectwo wiary, które może posłużyć za dobrą podstawę refleksji również nad własną wiarą w Jezusa.

Jezus mojej wiary

Okładka do ebooka Pedagogiczne wątki Pięcioksięgu biblijnego

Pięcioksiąg (Pentateuch) wykazuje także cele pedagogiczne. Jest to pedagogika o nastawieniu religijnym, mająca służyć uzasadnieniu i umocnieniu wiary w Boga-wspomożyciela i Boga-obrońcę swojego ludu.

Pedagogiczne wątki Pięcioksięgu biblijnego


Na początek strony      Powrót do Wykazu e-booków i tekstów do pobrania
przycisk Start w kształcie kałamarza: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie kałamarza: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie kałamarza: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Usługi w kształcie kałamarza: jakie prace można zlecić firmie przycisk Materiały w kształcie kałamarza: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie kałamarza: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Antykwariat w kształcie kałamarza: wykaz książek antykwarycznych przycisk Zamówienia w kształcie kałamarza: zamówienia usług, materiałów edytorskich, ebooków, książek antykwarycznych przycisk Kontakt w kształcie kałamarza: kontakt z firmą