Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Usługi w kształcie pióra/stalówki: jakie prace można zlecić firmie przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Antykwariat w kształcie pióra/stalówki: wykaz książek antykwarycznych przycisk Zamówienia w kształcie pióra/stalówki: zamówienia usług, materiałów edytorskich, ebooków, książek antykwarycznych przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Zofia J. Zdybicka, Elementy słownika filozofii religii

Okładka do ebooka: Zofia J.Zdybicka, Elementy słownika filozofii religiiOkładka do ebooka: Zofia J. Zdybicka, Elementy słownika filozofii religii Zasadniczą część tekstu Elementów słownika filozofii religii stanowią - po dokonaniu w nim  koniecznych zmian redakcyjnych, podyktowanych edytorskimi założeniami przyjętymi dla  tej publikacji - hasła wydane w Powszechnej Encyklopedii Filozofii przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu przy Katedrze Metafizyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Autorka, siostra profesor Zofia J. Zdybicka USJK, jest jednym z głównych przedstawicieli Filozoficznej Szkoły Lubelskiej, w ramach której uprawiana jest realistyczna filozofia bytu. Dokonała całościowej interpretacji faktu religii w ramach klasycznej filozofii bytu. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych,  m.in. Komitetu  Nauk Filozoficznych PAN, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Towarzystwa Naukowego KUL, Societas Internationale St. Thomae Aquinatis, Pontificia Academia Sancti  Thomae Aquinatis, Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu.

Publikacja została podzielona na trzy części: Bóg - Absolut (Dzieje problematyki Boga w filozofii; Poznanie istnienia i istoty Boga; Tematyka dowodów na istnienie Boga; Zaprzeczenie istnienia Boga - Ateizm); Bóg - Kosmos (Bóg a świat; Monizm; Partycypacja); Bóg - Sacrum (Bóg a człowiek; Homo religiosus; Fakt religii; Monoteizm; Sacrum - Profanum; Zarys filozofii religii). Poza tym obejmuje bibliografię i indeks nazwisk.

Publikacja jest dostępna w dwóch formatach: PDF (1,54 MB) i ePUB (3,29 MB).

Podgląd fragmentów w formacie PDF (Elementy słownika filozofii religii).

Cena: w formacie PDF - 19 zł; w formacie ePUB - 17 zł

Formularz zamówienia


Na początek strony      Powrót do Wykazu e-booków i tekstów do pobrania
przycisk Start w kształcie kałamarza: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie kałamarza: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie kałamarza: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Usługi w kształcie kałamarza: jakie prace można zlecić firmie przycisk Materiały w kształcie kałamarza: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie kałamarza: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Antykwariat w kształcie kałamarza: wykaz książek antykwarycznych przycisk Zamówienia w kształcie kałamarza: zamówienia usług, materiałów edytorskich, ebooków, książek antykwarycznych przycisk Kontakt w kształcie kałamarza: kontakt z firmą