Calamus fortior gladio

logo PRACOWNI logo PRACOWNI
przycisk Start w kształcie pióra/stalówki: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie pióra/stalówki: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie pióra/stalówki: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Usługi w kształcie pióra/stalówki: jakie prace można zlecić firmie przycisk Materiały w kształcie pióra/stalówki: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie pióra/stalówki: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Antykwariat w kształcie pióra/stalówki: wykaz książek antykwarycznych przycisk Zamówienia w kształcie pióra/stalówki: zamówienia usług, materiałów edytorskich, ebooków, książek antykwarycznych przycisk Kontakt w kształcie pióra/stalówki: kontakt z firmą

Bogusław Widła, Ćwiczenie serca

Okładka do ebooka: Bogusław Widła, Ćwiczenie sercaOkładka do ebooka: Bogusław Widła, Ćwiczenie serca Pełny tytuł tej publikacji brzmi: Ćwiczenie serca. 40 inspiracji biblijnych pomocnych w prawdziwym nawróceniu. Zdaniem Autora, Bogusława Widły, emerytowanego profesora zwyczajnego nauk teologicznych (biblijnych), próba dokonania –za Biblią, która chętnie i stosunkowo wiele mówi o ludzkim sercu – swoistego „rozbioru” istoty ludzkiej prowadzi do wniosku, że na samym jej dnie bądź w miejscu najbardziej ukrytym odnajduje się serce jako coś, co można by nazwać „zasadą” człowieczeństwa. Serce jawi się jako podstawa i kryterium człowieczeństwa, jako istotny jego wymiar i siła inspirująca do jego realizacji.

Ludzie Biblii „zasady” życia biologicznego doszukują się we krwi, a serce zdaje się tą „zasadą”, która sprawia, że życie biologiczne staje się życiem istoty stworzonej „na obraz i podobieństwo” Stwórcy.

W tym kontekście idea czy chęć ćwiczenia serca, a więc podjęcia, wykonywania i powtarzania określonych czynności dla nabycia wprawy, opanowania jakiejś umiejętności, zyskania sprawności w jakieś dziedzinie, wydają się ważne nie tylko dla chrześcijan, nawet jeśli Autor swe refleksje opiera przede wszystkim na tekstach nowotestamentowych adresowanych do wczesnochrześcijańskich wspólnot.

Nowy Testament, który podtrzymuje tradycyjną – biblijną – koncepcję serca ludzkiego i sposób mówienia o sercu i w odpowiednich tekstach porusza niezwykle ważny dla chrześcijana wątek, a mianowicie niestrudzone dążenie do właściwego mu – nowego – „chrześcijańskiego” człowieczeństwa czy „stawanie się” uczniem Chrystusa, zarazem zwraca uwagę, w jakim trybie działa, jak sprawdza się i jak realizuje w ogóle istota nazywana człowiekiem. Słowem – w tekstach biblijnych każdy, nie tylko chrześcijan, może znaleźć wiele, zapewne nie tylko czterdzieści, inspiracji do urzeczywistniania swego prawdziwego człowieczeństwa. Często może oznaczać to powrót do człowieczych źródeł. Po prostu nawrócenie.

Publikacja jest dostępna w formacie PDF (1,28 MB) i ePUB (3,07 MB).

Podgląd fragmentów w formacie PDF (Ćwiczenie serca. 40 inspiracji biblijnych pomocnych w prawdziwym nawróceniu).

Cena w formacie PDF: 15 zł; cena w formacie ePUB: 12 zł

Formularz zamówienia


Inne ebooki tego Autora

Okładka do ebooka Hymn na głosy nieba i ziemi. Świat przyrody w Psalmach

Od czasów biblijnych zmienił się stosunek człowieka do świata – to jest „niebo i ziemia. Dla człowieka Biblii świat był domem, dla współczesnego miejscem eksploatacji. Czy w wizji świata zaproponowanej w Psalmach nadal można szukać inspiracji dla współczesnego rozumienia świata?

Hymn na głosy nieba i ziemi. Świat przyrody w Psalmach

Okładka do ebooka Jezus mojej wiary

Osobiste, ale zarazem biblijnie mocno ugruntowane świadectwo wiary, które może posłużyć za dobrą podstawę refleksji również nad własną wiarą w Jezusa.

Jezus mojej wiary

Okładka do ebooka Pedagogiczne wątki Pięcioksięgu biblijnego

Pięcioksiąg (Pentateuch) wykazuje także cele pedagogiczne. Jest to pedagogika o nastawieniu religijnym, mająca służyć uzasadnieniu i umocnieniu wiary w Boga-wspomożyciela i Boga-obrońcę swojego ludu.

Pedagogiczne wątki Pięcioksięgu biblijnego


Na początek strony      Powrót do Wykazu e-booków i tekstów do pobrania
przycisk Start w kształcie kałamarza: ogólne informacje o portalu przycisk O firmie w kształcie kałamarza: informacje o firmie przycisk Realizacje w kształcie kałamarza: informacje o zrealizowanych zleceniach przycisk Usługi w kształcie kałamarza: jakie prace można zlecić firmie przycisk Materiały w kształcie kałamarza: materiały do wykorzystania w edycji tekstów przycisk Ebooki w kształcie kałamarza: ebooki w formacie pdf i epub do zamówienia przycisk Antykwariat w kształcie kałamarza: wykaz książek antykwarycznych przycisk Zamówienia w kształcie kałamarza: zamówienia usług, materiałów edytorskich, ebooków, książek antykwarycznych przycisk Kontakt w kształcie kałamarza: kontakt z firmą